Bunuri imobile si mobile

  • Imobil situat în Drumul de Centură, nr. 214, Municipiul Galați, județul Galați compus din teren intravilan în suprafață de 10,000 mp (categorie arabil și vie, alcătuit din: teren in suprafață de 7.910,96 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria arabil, teren in suprafață de 515,89 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria arabil, teren in suprafață de 1.576,15 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria vie, la prețul de pornire de 175.500 EURO, exclusiv TVA.
  • Imobil situat în Lozoveni, nr. 57, Municipiul Galați, județul Galați, compus din teren intravilan în suprafață totală de 952,2 mp din care: Teren în sprafață de 718,20 mp cu nr cadastral 17512, înscris în cartea funciară nr. 46667 a mun Galați, categoria curți construcții și construcția C1 compusă din 7 încăperi, cu suprafață construită de 96,14 mp, Teren în sprafata de 234 mp cu nr cadastral 18788, înscris în cartea funciară nr. 51429 a mun Galați, categoria curți construcții și construcția C2 cu suprafață construită de 57 mp, la prețul de pornire de 72.567 EURO, exclusiv TVA.
  • Bunuri mobile, valorificabile în bloc, la prețul de pornire de 1.946,7 EURO, exclusiv TVA.

 

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

 

 

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30.

 

Licitația va avea loc în data de 03.08.2017 ora 16°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

În cazul în care niciunul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă niciun ofertant, licitația se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv în data de 17.08.2017.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17, 0752-146.791.

Comments are closed.