COIFER IMPEX S.R.L. – licitație publică cu strigare

NR.15550/15.09.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI            

SECȚIA A VII-A CIVILĂ

DOSAR NR. 16179/3/2013

TERMEN 18.11.2016

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str.  Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei COIFER IMPEX S.R.L, cu sediul social în București, Strada Jiului Nr. 67, sector 1,având cod de înregistrare fiscală 4194520 și număr de ordine la Registrul Comerțului J40/16512/1993, conform Sentinței civile nr. 2068 din data de 27.02.2015 pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 16179/3/2013,

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea bunului imobil, aflat în proprietatea debitoarei:

  • LOT C: Spațiu comercial situat în Str. Jiului nr. 67,Sector 1, București. Proprietatea imobiliară cu număr cadastral 210863 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 210863 din data de 6.12.2012 compusă din teren cu suprafață de 351 mp și construcție S+P+2E, având suprafață utilă 514 mp. Imobilul este dotat cu bunuri mobile aferente desfășurării activității unei companii (birotică). Bunurile se vand in bloc, la pretul de 270.265,20 EURO, exclusiv TVA.

Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP Insolvency S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București, începând cu data afișării prezentului anunț.

Licitația va avea loc in data de 20.09.2016, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat.

Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în data de 27.09.2016, în același loc și la aceiași oră.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail office.insolvency@zrp.ro, persoană de contact: Iulia Ivaschescu.

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.