COMPLEXUL DE PORCI BRĂILA S.A.

PUBLICATIE DE VANZARE

Subscrisa, R& I GROUP SPRL, societate civilă profesională cu sediul social in Bucuresți, sector 2, str.  Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei COMPLEXUL DE PORCI BRĂILA  S.A., cu sediul social in Șos. Baldovinești, nr. 1, tarla 266, localitate Vădeni, județul Brăila , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J09/286/1999, cod unic de inregistrare 12233140, desemnata prin Sentința Civila nr. 122 din data de 18.02.2013 pronunțată de Tribunalul Brăila – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal in dosarul nr. 3659/113/2012, in conformitate cu dispozitiile art. 504 alin. 3 din Codul de procedura civila, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea bunului imobilul (compus din terenuri in suprafata de 769.982 mp și cladiri demolabile edificate) din patrimoniul debitoarei COMPLEXUL DE PORCI BRĂILA S.A., la preţul de pornire de 943.400 EUR, exclusiv T.V.A.

Bunurile imobile sunt situate în localitatea Vădeni, Șos. Baldovinești, nr. 1, tarla 266, județul Brăila şi sunt compuse din terenuri cu o suprafață totala de 769.982 mp, împărțite într-un număr de 17 parcele, identificate individual prin număr de cadastru propriu. Pe majoritatea parcelelor există edificii, din care unele sunt în proprietatea Complexul de Porci Brăila S.A. însă există clădiri care aparţin altor societăţi comerciale.

Situaţia proprietăţii construcţiilor care aparţin S.C. Complexul de Porci Brăila S.A. se prezintă după cum urmează:

Nr. crt. Nr. cadastral parcelă teren Nr. cadastral construcţii pe parcelă Denumire construcţie
1 463/14 C 137 Cabină poartă
2 463/16 C 70 Sediu sucursală
3 463/15 C 72 Birouri
4 463/15 C 75 Cantină
5 463/10 C 100 Laborator
6 463/10 C 99 Laborator
7 463/15 C 73 Atelier
8 463/15 C 77 Bobinaj
9 463/15 C 83 Atelier
10 463/15 C 139, C140 Atelier
11 463/15 C 89 Atelier
12 463/10 C 98 Atelier
13 463/15 C 85 Atelier
14 463/15 C 185 Şopron premix
15 463/15 C 87 Staţie pompe
16 463/15 C 88 Staţie pompe
17 463/15 C 71 Staţie deferizare
18 463/17 C 74 Cabină basculă
19 463/15 C 138 Atelier
20 463/15 C 81 Atelier
21 463/15 C 84 Atelier
22 463/15 C 86 Atelier
23 463/10 C 91 – C 97 Tabere de vară
24 463/10 C 101 – C 136 Tabere de vară
25 463/10 C 166 Grajd porci
26 463/9 C 67 Post trafo
27 463/4 C 52 Dezinfector
28 463/4 C 53 Punct sacrificare
29 463/4 C 54 Magazie
30 463/4 C 55 Magazie
31 463/3 C 188 Fierbător
32 742 C 189 – C 209 Patule
Teren în suprafaţă totală de 769.982 mp
Construcţii: Total Ac = 33.703 mp; Total Ad = 34.091 mp

Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din Bucureşti, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, cel târziu până în pre-ziua licitației.

Licitaţia va avea loc în data de 19.01.2018, ora 15°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon: 0752.146.791;   021-311.77.82, sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro

Comments are closed.