Imobil – Cantină de la Frasin situată în Frasin

Imobil - Cantină de la Frasin situată în Frasin, formată din teren în suprafață de 9.177 mp și construcțiile edificate pe acesta de la C1-C5, cu număr cadastral 30373, nr. topografic 691/2, 730, 731, înscrisă în cartea funciară nr. 30373 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 12940 UAT Frasin, respectiv:

  • 30373- C1- poartă pază, în suprafață 34 mp;
  • 30373- C2- Magazie alimente, în suprafață de 231 mp;
  • 30373- C3- Magazie alimente, în suprafață de 54 mp;
  • 30373- C4- Cantină S+P+E, cu încăperi numerotate 1-5, 6-26, respectiv 27-29, în suprafață de 201 mp;
  • 30373- C5- anexă (grajd), în suprafață de 259 mp;

Comments are closed.