KREIS GLOBAL CONSTRUCT S.R.L – licitatie publica cu strigare

Nr. 15604/16.09.2016

TRIBUNALUL BUCURESTI                                                                                 

Sectia a VII-a Civila

Dosar nr. 25737/3/2012

 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei KREIS GLOBAL CONSTRUCT  S.R.L - in faliment, in bankruptcy, en faillite - cu sediul social in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 37, bloc A4, scara 2, etaj 2, apartament 36, Sector 3, avand cod de inregistrare fiscala 14525469 si numar de ordine la Registrul Comertului J40/6962/2012, conform Sentintei civile nr. 10413 din data de 03.12.2013 pronuntata de Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila in dosarul cu numarul 25737/3/2012,

 

Organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea bunului imobil compus din Teren extravilan cu o suprafata de 15.000 mp situat in Comuna Cristian zona DN 73, Judetul Brasov, din patrimoniul debitoarei KREIS GLOBAL CONSTRUCT S.R.L. la pretul de pornire de 122.400 EUR, exclusiv T.V.A.

Bunul imobil este situat  in zona DN 73 cuprinsa intre municipiul Brasov si comuna Cristian, pe partea dreapta pe sensul de mers catre Cristian, imediat dupa Duvenbeck. Accesul catre teren se face pe drumul de exploatare DE 50 care face legatura intre DN 73 si DN 73B. Terenul este situat la cca 250 m de DN 73 si la cca 150 m de o hala in constructie –proprietatea Aateq. In ultimii 10 ani in triunghiul Brasov – Ghimbav – Cristian, delimitat de DN73, DN 73B si DN 1, s-a dezvoltat o zona industriala care include spatii de productie, de depozitare, sedii firma ale multor companii. Cele mai apropiate de terenul evaluat sunt: Duvenbeck, Ina Scaeffler, Hutchinson, Lubrifin etc.

Terenul extravilan are suprafata de 15.000 mp, front de 58,12 m la drum pietruit + drum de pamant, are forma regulata, este plan si nu este imprejmuit. Pe teren exista constructia provizorie a unui tarc de animale. Terenul se identifica prin nr. cadastral 301/2, top 1825/1/2/2, CF 100084 – Cristian.

Persoanele interesate de participarea la licitatie pot achizitiona caietul de sarcini de la adresa lichidatorului judiciar ZRP Insolvency S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, sector 2, Bucuresti, incepand cu data afisarii prezentului anunt.

Cuantumul garantiei de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al bunului imobil.

Licitatia va avea loc in data de 23.09.2016, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus mentionat.

Continutul dosarului pentru participarea la licitatie si termenul pentru inregistrarea acestuia la adresa lichidatorului judiciar este prevazut in caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele indicate in caietul de sarcini.

In caz de neadjudecare a bunurilor, licitatia se va relua la aceleasi preturi de pornire in data de 30.09.2016, in acelasi loc si la aceeasi ora.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021 311 77 82, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro, persoana de contact: Iulia Ivaschescu.

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co – Managing Partner

Elena Cosma

Comments are closed.