KREIS GLOBAL CONSTRUCT S.R.L – licitatie publica cu strigare

Nr. 8992 /19.05.2016

TRIBUNALUL BUCURESTI                  

SECTIA A VII-A CIVILA

DOSAR NR. 25737/3/2012

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str.  Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei KREIS GLOBAL CONSTRUCT  S.R.L, cu sediul social in cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 37, bloc A4, scara 2, etaj 2, apartament 36, Sector 3, avand cod de inregistrare fiscala 14525469 si numar de ordine la Registrul Comertului J40/6962/2012, conform Sentintei civile nr. 10413 din data de 03.12.2013 pronuntata de Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila in dosarul cu numarul 25737/3/2012, in conformitate cu dispozitiile art. 504 alin. 3 din Codul de procedura civila, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea in bloc a imobilul  compus din:

  • Lotul (I) – Teren extravilan cu o suprafata de 6.943 mp situat in Judetul Prahova, Comuna Targusoru Vechi, Sat Strajnicu, tarla 31, parcela 163/93, lot 2 ;
  • Lotul (II) - Teren extravilan arabil – compus din 4 loturi alaturate cu o suprafata totala de 11.868 mp situat in Judetul Prahova, Comuna Targusoru Vechi, Sat Strajnicu, Tarla 31, Parcelele 163/50 si 163/53;

 

propietatea debitoarei KREIS GLOBAL CONSTRUCT S.R.L. la pretul de pornire total de 28.000 EUR, exclusiv T.V.A.

Lotul 1 respectiv Terenul extravilan cu o suprafata de 6.943 mp este localizat in partea de Vest a municipiului Ploiesti, iesirea spre Bucuresti pe DN1A, dupa cartierul Ploiesti Vest, pe partea dreapta, vis-a-vis de Statia CT Brazi-Vest si foarte aproape de intersectia DN1A cu DJ140 (spre Strejnicu), in spatele unei statii de betoane.

Astfel cum se mentioneaza si  in raportul de evaluare, inspectia bunului, investigatiile si analizele necesare au fost facute de catre un reprezentant al evaluatorului iar in ceea ce priveste localizarea Terenului extravilan arabil compus din 4 loturi alaturate cu o suprafata totala de 11.868 mp situat in Judetul Prahova, Comuna Targusoru Vechi, Sat Strajnicu, Tarla 31, Parcelele 163/50 si 163/53, acesta s-a facut pe baza actelor de proprietate puse la dispozitie de catre banca.

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la adresa lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, incepand cu data prezentului anunt.

Licitatia va avea loc in data de 27.05.2016, ora 15°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

In cazul in care nici unul dintre participantii la licitatie nu ofera pretul de pornire, sau, in situatia in care nu se prezinta nici un ofertant, licitatia se va organiza pentru urmatorul termen stabilit prin anuntul publicitar, respectiv in data de 03.06.2016, ora 15°°, in acelasi loc si la acelasi pret.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021 311 77 82, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro, persoana de contact: Iulia Ivaschescu.

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Lichidator judiciar al S.C. Kreis Global Construct S.R.L.

Prin Co – Managing Partner Elena Cosma

Comments are closed.