KREIS GLOBAL CONSTRUCT S.R.L – publicatie de vanzare prin negociere directa

Nr. 12417/08.07.2016

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

Secţia a VII-a Civilă

DOSAR NR. 25737/3/2012

Termen : 20.09.2016

 

 

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei KREIS GLOBAL CONSTRUCT  S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 37, bloc A4, scara 2, etaj 2, apartament 36, Sector 3, având cod de înregistrare fiscală 14525469 şi număr de ordine la Registrul Comerţului J40/6962/2012, desemnată prin Sentinţa civilă nr. 10413 din data de 03.12.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 25737/3/2012,

 

În temeiul art. 118 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, prin prezenta

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

 

Anunţă toate persoanele interesate că începând cu data de 08.07.2016 pot fi depuse oferte pentru achiziţionarea terenului intravilan arabil în suprafata totală de 18.811 mp compus din Lotul (I) – Teren extravilan cu o suprafață de 6.943 mp, tarla 31, parcela 163/93, lot 2 și Lotul (II) - Teren extravilan arabil – compus din 4 loturi alaturate cu o suprafață totală de 11.868 mp, Tarla 31, Parcelele 163/50 – 163/53. Toate imobilele sunt situate în Județul Prahova, Comuna Târgușoru Vechi, Sat Strajnicu.

 

Imobilul este proprietatea S.C. Kreis Global Construct S.R.L., societate aflată în procedura de faliment ce se derulează în dosarul cu numărul 25737/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Terenul este ipotecat în favoarea OTP Bank România (fostă Banca Millennium S.A.)

 

În prezent, preţul oferit pentru achiziţionarea bunului este de 20.000 Euro inclusiv TVA. Pasul de supraofertare este de 5% din această valoare, adică 1.000 Euro inclusiv TVA. Persoanele interesate pot depune ofertele pentru achiziţionarea bunului la sediul lichidatorului judiciar din strada Dimitrie Racoviţă nr. 28-30, sector 2, Bucureşti în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Oferta de achiziţionare va avea forma unei scrisori de intenţie care va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

  1. a) Numele complet al persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice;
  2. b) Datele de identificare ale ofertantului (CNP/CUI, domiciliu/sediu etc.);
  3. c) Preţul la care se doreşte achiziţionarea, care nu va fi mai mic de 21.000,00 Euro inclusiv TVA;
  4. d) Eventualele condiţii în care se doreşte achiziţionarea (termene de plată, modalitatea de achiziţionare: plată integrală sau în rate, sursa fondurilor disponibile pentru achiziţionarea bunului: fonduri proprii sau finanţare externă etc.).

 

Pentru participarea la negocieri este necesară achiziţionarea caietului de sarcini care poate fi achiziţionat de la lichidatorul judicair începând cu data apariţiei prezentului anunţ. Informaţii suplimentare pot fi obtinuţe la numerele de telefon 021 311 88 72, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro, persoana de contact: Iulia Ivăşchescu.

 

 

 

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

Comments are closed.