Platforma CAROM

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar conform Sentinței Civile nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțată de Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă în dosarul nr.  25002/3/2013 privind societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A.- in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în str. Agricultori nr. 33, etaj 1, ap. 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/19769/2007, Cod Unic de Înregistrare 22609447,

 

Anunță scoaterea la vânzare în bloc prin negociere directă cu pas de supraofertare a bunurilor ce compun Activul Platforma CAROM (teren, construcții, mijloace fixe, stocuri etc).

 

Activul Platforma CAROM este amplasat pe platforma industrială Borzești, pe malul stâng al râului Trotuș, la cca. 2 Km de localitatea Onești. Adresa Activului Platforma CAROM este: Localitatea Onești, Strada Industriilor nr. 1, Județul Bacău. Proprietarul Activului Platforma CAROM este societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A.

 

Ofertele de cumpărare a Activului Platforma CAROM se depun la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din București, Strada Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2. Termenul până la care se depun ofertele de cumpărare este data de 08.05.2017 inclusiv. Prețul de pornire al negocierii directe este de 8.458.508 EURO exclusiv TVA.

 

Cuantumul garanției de participare la negocierea directă este de 10% din prețul de pornire al negocierii directe, respectiv 845.850,80 EURO. Caietul de sarcini se achiziționează de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

 

Informații suplimentare cu privire la Activul Platforma CAROM ce face obiectul vânzării, precum și cu privire la procurarea caietului de sarcini se pot obține de la lichidatorul judiciar ZRP INSOVENCY S.P.R.L., telefon: +40 21 311 77 82; fax: +40 21 311 77 88; e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

 

Societatea ENERGY BIO CHEMICALS S.A. a continuat activitatea CAROM Onești cu o istorie de peste 50 de ani în producția de produse chimice organice de bază, fiind singurul producător de cauciuc sintetic din România.

Comments are closed.