PRODIS DISTRIBUȚIE S.R.L – anunt supraofertare

Nr.16601/06.10.2016

TRIBUNALUL VÂLCEA

SECȚIA A II-A CIVILĂ

DOSAR NR. 3772/90/2007

DEBITOARE: PRODIS DISTRIBUȚIE S.R.L

 

ANUNȚ SUPRAOFERTARE

 

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28 -30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod de identificare fiscală RO 29440085 desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. PRODIS DISTRIBUȚIE S.R.L., cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, Strada Depozitelor, nr. 28, jud. Vâlcea, înregistrată la ORC sub nr. J40/11365/2013, CUI 10306490, prin Încheierea de sedință nr. 26 din data de 24.02.2016 pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 3772/90/2007, face public următorul anunţ de supraofertare pentru vânzarea negociere directă, prev. de art.118 alin 4 din Legea 85/2006.

 

În conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 23.09.2016 a fost aprobată vânzarea prin negociere directă cu cumpărător identificat, a bunului imobil:

 

  • Teren extravilan (intraviln partial) situat în orașul Calimănesti, punctul „Sub Coasta”, str. Anton Pann (drum județean Calimănești – Dăești), FN, tarla 66, parcela 2319/3, jud. Vâlcea, în suprafață de 5.850,14 mp, cu nr. cadastral 1281, înregistrată în CF nr. 1777 a localitații Calimănești, jud. Vâlcea la prețul de 16.800 lei.

 

Pasul de supraofertare este de 5% din prețul oferit. Potențialii cumpărători vor depune ofertele în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ, prin cerere adresată lichidatorului judiciar, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute în caietul de prezentare şi în regulamentul de negociere.

Persoanele interesate să participe la procedura de vânzare pot achiziționa Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti, începând cu data prezentului anunț.

 

Nu vor fi admise persoanele care nu au depus până la termenul limită de 30 zile de la data publicarii anuntului documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la lichidatorul judiciar ZRP Insolvency, la 021 311 77.82/e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

 

 

 

ZRP INSOLVENCY SPRL

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

Comments are closed.