S.C. A&G MED TRADING S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 14539/24.08.2016

 TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Secția a VII a Civilă

DOSAR: 17619/3/2015

DEBITOARE: S.C. A&G MED TRADING S.R.L., – în insolvenţa, in insolvency, en procedure         collective

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28 -30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, în calitate de administrator judiciar al S.C. A&G MED TRADING S.R.L., cu sediul social în București, B-dul Metalurgiei, nr. 130E, camera 1, et. 1,  sector 4, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/6573/1997; Cod unic de înregistrare 9717409, desemnat prin Încheierea de ședință din data de 04.06.2015 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 17619/3/2015, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea individuală următoarelor bunuri imobile:

  • Imobilul teren intravilan situat în Localitatea Buzău, T54, P870, lot 1, județ Buzău cu cadastral 62658, înscris în Cartea Funciară nr. 62658 împreună cu terenul intravilan situat în Localitatea Buzău, T54, P870, lot 2, județ Buzău, în suprafață de 569 mp, identificat sub nr. cadastral 62659, înscris în Cartea Funciară nr. 62659 a localității Buzău, la prețul total de pornire de 37.260 Euro, exclusiv TVA.

  • Imobil- Teren intravilan situat în Localitatea Buzău, T40, P715, județ Buzău, în suprafață de 2.500 mp, identificat sub nr. cadastral 54235 (nr. cadastral vechi 80669), înscris în Cartea Funciară nr. 54235 ( nr. CF vechi 28894) a localității Buzău, la prețul de pornire de 80.640 Euro, exclusiv TVA.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul administratorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

Licitația va avea loc în data de 01.09.2016, ora 13⁰⁰, la sediul administratorului judiciar mai sus menționat. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul administratorului judiciar începand cu data de 25.08.2016, în intervalul orar 11.00-18.30. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul ZRP Insolvency, la numărul de telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma 

.

Comments are closed.