S.C. BALNEOMED S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 13232/25.07.2016

TRIBUNALUL CONSTANTA

SECTIA A VII-A CIVILA

DOSAR NR: 5581/118/2013

DEBITOARE: S.C. BALNEOMED S.R.L.- in faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei BALNEOMED S.R.L., cu sediul social in Str. Frumoasei - Restaurant Cazino, nr. 13, Municipiul Mangalia, judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/1553/2002, cod unic de inregistrare 14737593, desemnat prin sentinta civila nr. 2797 din data de 15.10.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta - Sectia a II-a Civila in dosarul nr. 5581/118/2013, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea a urmatoarelor bunuri imobile si mobile:

 

  • Bunul imobil cu nr. cadastral 13 inscris in cartea funciara 101603, nr. CF vechi 4560 (e:12475) (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4560) care se va valorifica in bloc cu bunurile mobile, din patrimoniul debitoarei, la pretul de pornire de 446.534 EURO, exclusiv T.V.A.

 

Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei fara T.V.A.

 

Debitoarea detine in proprietate bunul imobil situat in Str. Frumoasei - Restaurant Cazino, nr. 13, Municipiul Mangalia, judetul Constanta, compus din teren intravilan in suprafata de 4.128,28 mp din acte si constructia C1 edificata pe acesta, P+1E, reprezentand Restaurant „Cazino” in suprafata construita de 1.907,80 mp si bunuri mobile specifice activitatii desfasurate.

 

Imobilul cu nr. cadastral 13 inscris in cartea funciara 101603, nr. CF vechi 4560(e:12475) (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4560(e:12475)) se valorifica in bloc cu bunurile mobile.

 

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30.

 

Licitatia va avea loc in data de 04.08.2016 ora 14°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

In cazul in care nici unul dintre participantii la licitatie nu ofera pretul de pornire, sau, in situatia in care nu se prezinta nici un ofertant, licitatia se va organiza pentru urmatoarele termene stabilite prin anuntul publicitar, respectiv in data de 11.08.2016.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021-311.05.17, 0752-146.791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro.

 

 

LICHIDATOR JUDICIAR

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

prin Co-Managing Partner Elena Cosma

Comments are closed.