S.C. COIFER IMPEX S.R.L. – publicatie de vanzare prin negociere directa

Nr.13133/22.07.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI         

SECȚIA A VII-A CIVILĂ

DOSAR NR.: 16179/3/2013

DEBITOARE: S.C. COIFER IMPEX S.R.L.

TERMEN: 18.11.2016

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

 

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str.  Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei COIFER IMPEX S.R.L, cu sediul social în București, Strada Jiului Nr. 67, sector 1,având cod de înregistrare fiscală 4194520 și număr de ordine la Registrul Comerțului J40/16512/1993, conform Sentinței civile nr. 2068 din data de 27.02.2015 pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 16179/3/2013, anunţă toate persoanele interesate că începând cu data prezentului anunţ pot fi depuse oferte pentru achiziţionarea lotului următoarelor bunuri în bloc:

 

  • Propietate imobiliară tip spațiu industrial situat în Mâșa- Avrig, Str. Uzinei, nr. 1, jud. Sibiu. Propietatea este compusă din 13 loturi de teren pe care sunt edificate 3 construcții, repectiv 1 hală industrială, 1 clădire cu destinația de spațiu administrativ care are un regim de înălțime de P+1 și 1 clădire cu destinația de magazie având un regim de înățime de P. Suprafața totală a terenului este de 33.544,40 mp, iar aria totală desfășurată acelor 3 clădiri este de 20.861,47 mp și mijloace fixe, obiecte de inventar și materii prime constând în obiecte utilizate în mod special în industria prelucrării și confecțiilor sau construcțiilor metalice diverse.

În prezent, preţul oferit pentru achiziţionarea  bunurilor este de 2.000.000 Euro. TVA-ul aferent tranzacției se va aplica în funcție de prevederile Codului Fiscal în vigoare. Pasul de supraofertare este de 1% din această valoare, adică 20.000 Euro. Persoanele interesate pot depune ofertele pentru achiziţionarea bunului la sediul lichidatorului judiciar din strada Dimitrie Racoviţă nr. 28-30, secotr 2, Bucureşti în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ. Garanția de participare la negocierea directă este în cuantum de 5% din prețul oferit, adică 100.000 Euro.

Oferta de achiziţionare va avea forma unei scrisori de intenţie care va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

  1. a) Numele complet al persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice;
  2. b) Datele de identificare ale ofertantului;
  3. c) Preţul la care se doreşte achiziţionarea, care nu va fi mai mic de 2.020.000 Euro;
  4. d) Eventualele condiţii în care se doreşte achiziţionarea.

Pentru participarea la negocieri este necesară achiziţionarea caietului de sarcini care poate fi achiziţionat de la lichidatorul judicair începând cu data apariţiei prezentului anunţ. Informaţii suplimentare pot fi obtinuţe la numerele de telefon 021 311 88 72, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro, persoana de contact: Iulia Ivăşchescu.

 

 

 

 

ZRP Insolvency SRPRL

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

Comments are closed.