S.C. COMAICO S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr.14454/23.08.2016

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

DOSAR: 3089/93/2013

DEBITOARE: S.C. COMAICO S.R.L.-în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisele (Consorțiul), ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L., cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMAICO S.R.L.-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următorului bun imobil compus din:

  • teren intravilan în suprafață de 6.246 mp și construcția edificată pe acesta în suprafață de 2.209 mp, denumită generic „Hotel”, înscrise în cartea funciară nr. 52170, număr cadastral 282/8 și respectiv 52170-C1 și cota indiviză din terenul în suprafață de 70 mp, înscris în CF nr. 54464, având nr. cadastral 282/16/3. Prețul de pornire este de 350.000 de EURO, exclusiv TVA.

Licitaţia va avea loc în data de  30.08.2016, ora 14:00. In caz de neadjudecare licitațiile se vor relua în data de 06.09.2016, în acelaşi loc și la aceeaşi oră.

 

Toate licitațiile vor avea loc la sediul ZRP Insolvency din str. Dimitrie Racoviță nr.28-30, sector 2, București.

 

Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dmitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin Caietul de sarcini și garanția de participare.

 Informatii suplimentare la nr: telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88; e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Lichidator judiciar

Consorțiul:

 

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

 

      

AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L.

Prin Asociat Coordonator

Aurelian Dobrescu

 

Comments are closed.