S.C. COMINCO S.A. – anunt de supraofertare

ANUNT SUPRAOFERTARE

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numarul 0571, cod de identificare fiscală 29440085, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMINCO  S.A.- în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în București, B-dul Magheru nr.31, sector 1, cod de înregistrare fiscala 1555670, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/283/1991, conform Sentinței Civile nr. 553 din data de 27.01.2016 pronunțată de Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 17020/3/2013, face public următorul anunţ de supraofertare pentru vânzarea negociere directă, prev. de art.118 alin 4 din Legea 85/2006.

În conf. cu hotărârea adunării creditorilor din data de 24.05.2016 a fost aprobată vânzarea prin negociere directă cu cumpărător identificat, a bunului imobil, apartamentul cu numărul 33, situat in Bucuresti, B.dul Theodor Pallady nr.30 C, sector 3, in imobilul bloc T3, et. 3, propietatea S.C. COMINCO S.A. Apartamentul este compus din 1 (una) camera si dependințe (bucătărie, baie, hol, hol intrare, terasa = 4,82 m.p.), în suprafață utilă de 33,71 m.p. și suprafață totală de 38,53 m.p. Acesta se valorifica împreună cu cotele indivize aferente la pretul de 24.500 Euro (inclusiv 5% TVA).

Cota de TVA de 5% se aplica persoanelor fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute de art.291 alin. 3  lit. c) din Codul Fiscal.

Pasul de supraofertare este de 5.000 euro. Potentialii cumparatori vor depune ofertele în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ, prin cerere adresată lichidatorului judiciar, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute în caietul de prezentare şi în regulamentul de negociere.

Persoanele interesate sa participe la procedura de vanzare pot achiziționa Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti, începând cu data prezentului anunț.

Nu vor fi admise persoanele care nu au depus până la termenul limită de 30 zile de la data publicarii anuntului documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la lichidatorul judiciar ZRP Insolvency, la 021 311 77.82/e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

Comments are closed.