S.C. COMINCO S.A. – anunt supraofertare

ANUNT SUPRAOFERTARE

 

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numarul 0571, cod de identificare fiscală 29440085, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMINCO  S.A., cu sediul în București, B-dul Magheru nr.31, sector 1, cod de înregistrare fiscala 1555670, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/283/1991, conform Sentinței Civile nr. 553 din data de 27.01.2016 pronunțată de Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 17020/3/2013, face public următorul anunţ de supraofertare pentru vânzarea negociere directă, prev. de art.118 alin 4 din Legea 85/2006.

În conf. cu hotărârea adunării creditorilor din data de 29.07.2016 a fost aprobată vânzarea prin negociere directă cu cumpărător identificat, la preţul de 28.187,96 euro + TVA a bunului imobil din patrimoniul S.C COMINCO S.A.- în faliment, in bankruptcy, en faillite, respectiv:

  1. Apartamentul cu numărul 85 este situat la etajul 8 al imobilului bloc T3, înscris în Cartea Funciară numărul 219323-C1-U303 a Municipiului Bucureşti, sectorul 3 (număr CF vechi 104297) şi având numărul cadastral 219323-C1-U303 (număr cadastral vechi 9768/4/85), compus din 1 (una) camera și dependințe (bucătărie, baie, hol intrare, spațiu depozitare, terasă = 5,41 m.p.), în suprafață utila de 40,76 m.p. si suprafață totala de 46,17 m.p., împreuna cu:

- o cota indiviza de 5,54 m.p. (0,61%) din terenul în suprafață totala de 904 m.p. pe care este edificat imobilul-bloc T3;

- o cota indiviza de 17,98 m.p. (0,61%) din spatiile comune ale imobilului, în suprafață totala de 2.935,97 m.p.;

- o cota indiviza de 5,3191 m.p. (0,1014%) din lotul numărul 146, constituit ca spatii circulație (drum) si spatii verzi, în suprafață totala de 868,5588 m.p. reprezentând o cota indiviza de 16,5613% aferenta imobilului-bloc T3;

- o cota indiviza de 0,0264 m.p. (0,1014%) din lotul numărul 147, constituit ca teren aferent Post Trafo, în suprafață totala de 4,3059 m.p. reprezentând o cota indiviza de 16,5613% aferenta imobilului-bloc T3;

- o cota indiviza de 0,0426 m.p. (0,1014%) din lotul numărul 148, constituit ca teren aferent cabluri electrice, în suprafață totala de 6,9558 m.p., reprezentând o cota indiviza de 16,5613% aferenta imobilului-bloc T3;

 

Cota de TVA de 5% se aplica persoanelor fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute de art.291 alin. 3  lit. c) din Codul Fiscal.

Pasul de supraofertare este de 3.000 Euro. Potentialii cumparatori vor depune ofertele în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ, prin cerere adresată lichidatorului judiciar, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute în caietul de prezentare  şi în regulamentul de negociere.

Persoanele interesate sa participe la negociere pot achiziționa Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti, începând cu data prezentului anunț.

Nu vor fi admise la negociere  persoanele care nu au depus până la termenul limită de 30 zile de la data publicarii anuntului documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la lichidatorul judiciar ZRP Insolvency, la 021 311 77.82/e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

 

 

 

 

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

Comments are closed.