S.C. COMINCO S.A. – licitatie publica cu strigare

Nr. 14389/22.08.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Secția a VII-a Civilă

DOSAR: 17020/3/2013

DEBITOARE: S.C. COMINCO  S.A.în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

PUBLICATIE DE VANZARE

 

 

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numarul 0571, cod de identificare fiscală 29440085, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMINCO  S.A., cu sediul în București, B-dul Magheru nr.31, sector 1, cod de înregistrare fiscala 1555670, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/283/1991, conform Sentinței Civile nr. 553 din data de 27.01.2016 pronunțată de Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 17020/3/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea inviduală a bunurilor imobile, situate in B.dul Theodor Pallady nr.30 C, sector 3, respectiv:

 

  1. APART/ETAJ
  2. CAMERE
SUPRAFATA UTILA PRET (EURO, EXCLUSIV TVA) COTE INDIVIZE
Apartament 84 / etaj 8 garsoniera 40.79 mp 29.499,2 Euro, exclusiv TVA  

 

+ cota indiviza din teren;din spațiile comune; din spații circulație (drum) și spații verzi; din teren aferent Post Trafo si din teren aferent cabluri electrice.

 

Apartament 91 / etaj 9 2 camere 58.84 mp 42.364,8 Euro, exclusiv TVA
Apartament 94 / etaj 9 garsoniera 40.58 mp 28.536 Euro, exclusiv TVA
Apartament 95 / etaj 9 garsoniera 40.58 mp 28.536 Euro, exclusiv TVA
Apartament 97 / etaj 9 3 camere 60.97 mp 43.410,4 Euro, exclusiv TVA
Apartament 98 /etaj 9 2 camere 58.34 mp 41.771,2 Euro, exclusiv TVA
Apartament 99 / etaj 9 3 camere 82.77 mp 58.733,6 Euro, exclusiv TVA

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr.28-30, sector 2, Bucureşti.

Licitaţia va avea loc în data de 31.08.2016, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menţionat. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul ZRP Insolvency, la numerele de telefon 021 311 77 82 (88) sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro.

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.