S.C. COMINCO S.A. – licitatie publica cu strigare

Nr. 15921/21.09.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Secția a VII-a Civilă

DOSAR: 17020/3/2013

DEBITOARE: S.C. COMINCO  S.A.în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

PUBLICATIE DE VANZARE

 

 

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numarul 0571, cod de identificare fiscală 29440085, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMINCO  S.A., cu sediul în București, B-dul Magheru nr. 31, sector 1, cod de înregistrare fiscală 1555670, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/283/1991, conform Sentinței Civile nr. 553 din data de 27.01.2016 pronunțată de Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 17020/3/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunurilor:

 

 1. Imobil situat în București, Bvd. Magheru, nr. 31, bl. B, sector 1, format din spații de birouri amplasate la:
 • etajul 5, cu o suprafață de 122,45 mp, cota teren 49 m.p., fiind înscris în Cartea Funciară nr. 253242-C1-U1 a Municipiul București având nr. cadastral 253242-C1-U1;
 • etajul 6 cu o suprafață utilă de 110,23 mp, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 253242-C1-U2 a Municipiul București având nr. cadastral 253242-C1-U2; și 131,75 mp suprafață utilă fiind înscris în Cartea Funciară nr. 253242-C1-U4 a Municipiul București având nr. cadastral 253242-C1-U4;
 • subsol cu o suprafață utilă de 7,60 mp, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 253242-C1-U3 a Municipiul București având nr. cadastral 253242-C1-U3;

împreună cu bunurile mobile destinate să furnizeze diferite servicii sau utilități; mobilier; aparatură birotică, la prețul de pornire de 301.200 euro, exclusiv T.V.A.

 1. Imobil situat în Sat Sindrilita, Comuna Ganeasa, județul Ilfov, cu o suprafață de 10.400 mp, este înscris în Cartea Funciară nr. 50647 a Municipiul Ilfov având nr. cadastral 50647, la prețul de pornire de 37.000 euro, exclusiv T.V.A.

 1. Imobil situat în Abrud, str. Lt. Anca Virgil nr. 75A, este format din teren în suprafață de 27.874 mp, înscris în cartea funciară nr. 72223 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3652 Abrud Sat) UAT Abrud, având număr cadastral 5631/1, 5633/2/1, 5634, pe care se găsesc edificate 3 construcții intabulate, respectiv:
 • C1- Copul I - 10 birouri, un hol, un grup social, toate pe fundatie de beton ciclopian cu pereti din caramida si acoperita cu placi azbociment;
 • C2 - Corpul II - atelier reparatii compus din 2 hale reparatii, o centrala termica, un atelier tamplarie, electric si auto, 2 birouri, una magazie, un vestiar, un grup social, un hol, toate construite pe fundatie beton ciclopian, pereti BCA acoperiti cu placi azbociment;
 • C3 - Corpul III - casa poarta compusa din 2 camere, pe fundatie beton ciclopian, pereti din caramida, acoperit cu placi azbociment;

împreună cu bunurile mobile destinate să furnizeze diferite servicii sau utilități; mobilier; aparatură birotică, la prețul de pornire de 160.060 euro, exclusiv T.V.A.

 1. Imobil - Ateliere + sediu nou, situată în Moldova Noua, judet Caras-Severin, este formată dintr-un teren în suprafață de 24.033 mp, pe care se găsesc edificate construcțiile: C1- Atelier, suprafață utilă de 266,90 mp; C11- Birouri, suprafață utilă de 192 mp; C12- Club, C13- Magazie, este împărțit în mai multe numere cadastrale după cum urmează:
 • Teren în suprafață de 4.862 mp, cu număr cadastral -, număr  topografic 220/2, înscris în carte funciară nr. 30434 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 2670 Moldova Nouă) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- Construcții și ateliere;
 • Teren în suprafață de 9.074 mp, cu număr cadastral -, număr topografic 222/2, înscris în cartea funciară nr. 30435 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 2670 Moldova Nouă) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- Construcții și ateliere;
 • Teren în suprafață de 508 mp, cu număr cadastral -, număr topografic 3738/4, înscris în carte funciară nr. 30436 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- Ateliere;
 • Teren în suprafață de 7.040 mp, cu număr cadastral -, număr topografic 223/2, înscris în carte funciară nr. 30437 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 2670 Moldova Nouă) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- Construcții, și ateliere;
 • Teren, în suprafață de 483 mp, cu număr cadastral -, număr topografic 3743/3, înscris în carte funciară nr. 30439 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1-ateliere;
 • Teren în suprafață de 836 mp, cu număr cadastral -, număr topografic 3737/5, înscris în carte funciară nr. 30432 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1-ateliere;
 • Teren în suprafață de 120 mp ,cu număr cadastral -, număr topografic 3736/7, înscris în carte funciară nr. 30430 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1-ateliere;
 • Teren în suprafață de 1110 mp, cu număr cadastral -, număr topografic 3824/2/c, înscris în carte funciară nr. 30440 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1-ateliere

la prețul de pornire de 130.000 euro, exclusiv T.V.A.

 1. Imobil – sediu vechi situată în Moldova Noua, judet Caras-Severin, formată dintr-un teren în suprafață de 2.180 mp și o clădire de 738 mp, este împărțită în mai multe numere cadastrale, respectiv:
 • Teren în suprafață de 262 mp, cu număr cadastral -, număr  topografic 3739/2, înscris în carte funciară nr. 30438 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- birouri;
 • Teren în suprafață de 1300 mp, cu număr cadastral -, număr  topografic 3738/2, înscris în carte funciară nr. 30433 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- birouri;
 • Teren în suprafață de 610 mp, cu număr cadastral -, număr  topografic 3737/2, înscris în carte funciară nr. 30431 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- birouri;
 • Teren în suprafață de 8 mp, cu număr cadastral -, număr  topografic 3736/2, înscris în carte funciară nr. 30428 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- birouri;

la prețul de pornire de 10.000 euro, exclusiv T.V.A.

 1. Imobil – Cantina situată în Moldova Noua, judet Caras-Severin, este formată dintr-un teren în suprafață de 1.235 mp și o clădire de 468 mp, este împărțită în 2 numere cadastrale, respectiv:
 • Teren în suprafață de 489 mp, cu număr cadastral -, număr topografic 3735/2, înscris în carte funciară nr. 30427 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- cantină;
 • Teren în suprafață de 746 mp, cu număr cadastral -, număr topografic 3736/4, înscris în carte funciară nr. 30429 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 3218 Moldova Veche) UAT Moldova Nouă, pe care se găsește edificată construcția C1- cantină;

la prețul de pornire de 5.000 euro, exclusiv T.V.A.

 1. Imobil - Fabrica de oxigen situată în Frasin, județul Suceava, formată dintr-un teren de 6.224 mp și construcțiile edificate pe acesta, cu număr cadastral 30372, nr topografic 691/1, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, înscrisă în cartea funciară nr. 30372 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 1294 frasin) UAT Frasin, respectiv:
 • 30372- C1- Magazie, în suprafață 30 mp;
 • 30372- C2- Magazie, în suprafață de 47 mp;
 • 30372- C3- Depozit materiale, în suprafață de 29 mp;
 • 30372- C4- Atelier mecanic, în suprafață de 96 mp;
 • 30372- C5- fabrica de oxigen, în suprafață de 259 mp;
 • 30372- C6- WC, în suprafață de 8 mp.- (desființat)

în bloc cu teren intravilan în suprafață de 30.141 mp (29.946 mp conform măsurătorilor), cu  număr cadastral 30307, număr topografic 689, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, înscris în cartea funciară nr. 30307 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 1294) UAT Frasin, pe care se găsesc 16 construcții, din care 2 nu sunt notate în cartea funciară, fiind transferate către Cominco Bucovina și o a treia ( C12) care deși este intabulată în cartea funciară, a fost demolată și construită o hală de către Cominco Bucovina și vândută ulterior către S.C. CARPIN VALY S.R.L., respectiv:

 • 30307- C1 – Magazie, în suprafață de 477 mp;
 • 30307- C2 – Beci cu combustibil, în suprafață de 67 mp;
 • 30307- C3 – Magazie, în suprafață de 64 mp;
 • 30307- C4 – Magazie, în suprafață de 56 mp;
 • 30307- C5 – baracă tablă (birouri), în suprafață de 220 mp;
 • 30307- C6 – baracă tablă (cale ferată), în suprafață de 331 mp;
 • 30307- C7 – Magazie, în suprafață de 129 mp;
 • 30307- C8 – Magazie, în suprafață de 235 mp;
 • 30307- C9 – baracă tablă (magazie), în suprafață de 240 mp;
 • 30307- C10 – Magazie, în suprafață de 174 mp;
 • 30307- C11 – Birouri ( magazie), în suprafață de 71 mp;
 • 30307- C12 – Depozit (cale ferată), în suprafață de 346 mp; (a fost demolată și construită o altă clădire de Cominco Bucovina și vândută către CARPIN VALY SRL)
 • 30307- C13 – Magazie, în suprafată de 91 mp;
 • 30307- C14 – Magazie, în suprafață de 102 mp;

împreună cu bunurile mobile destinate să furnizeze diferite servicii sau utilități; mobilier; aparatură birotică, la prețul total de pornire de 300.550 euro, exclusiv T.V.A.

 1. Imobil - Cantină de la Frasin situată în Frasin, formată din teren în suprafață de 9.177 mp și construcțiile edificate pe acesta de la C1-C5, cu număr cadastral 30373, nr. topografic 691/2, 730, 731, înscrisă în cartea funciară nr. 30373 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 12940 UAT Frasin, respectiv:
 • 30373- C1- poartă pază, în suprafață 34 mp;
 • 30373- C2- Magazie alimente, în suprafață de 231 mp;
 • 30373- C3- Magazie alimente, în suprafață de 54 mp;
 • 30373- C4- Cantină S+P+E, cu încăperi numerotate 1-5, 6-26, respectiv 27-29, în suprafață de 201 mp;
 • 30373- C5- anexă (grajd), în suprafață de 259 mp;

la prețul de pornire de 155.000 euro, exclusiv T.V.A.

 1. Imobil - Stație de sortare - situată în Frasin, județ Suceava, în suprafață de 1.375 mp, cu număr cadastral 30374, nr. topografic nr. 691/3, înscris în cartea funciară nr. 30374 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 1294) UAT Frasin, împreună cu stație concasare, la prețul de pornire de 12.637,17 euro, exclusiv T.V.A.

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. la sediul din str. Dimitrie Racoviță, nr.28-30, sector 2, Bucureşti.

Licitaţia va avea loc în data de 28.09.2016, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menţionat. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul ZRP Insolvency, la numerele de telefon 021 311 77 82 (88) sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro,

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.