S.C. Deny&Rafy ’98 Carncompany S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 10349/02.06.2016

TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA A VII-A CIVILA

DOSAR NR: 31082/3/2013

DEBITOARE: S.C. Deny&Rafy ’98 Carncompany S.R.L.- in faliment, in bankruptcy, en faillite

 

PUBLICATIE DE VANZARE

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Deny&Rafy ’98 Carncompany S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Bulgarus nr. 65, parter, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11365/2013, cod unic de inregistrare 10306490, desemnat prin Incheierea de Sedinta din data de 27.10.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 31082/3/2013, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea  bunului imobil la pretul de pornire de 683.400 Euro, exclusiv TVA, respectiv:

  • Constructie D+P+1E+M in suprafata construita la sol de 335 mp si suprafata utila de 806,63 mp inscrisa in CF nr. 123580, avand numarul cadastral 123580 – C1, cu terenul aferent in suprafata masurata de 410 mp si suprafata trecuta in acte de 415 mp, inscris in CF nr. 123580, avand numar cadastral 123580, situat in Municipiul Ploiesti, Bd. Independentei nr. 27, Judetul

Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei fara T.V.A.

 

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30.

 

Licitatia va avea loc in data de 08.06.2016 ora 16°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021-311.05.17, 0752-146.791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro.

 

LICHIDATOR JUDICIAR

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

prin Co-Managing Partner Elena Cosma

Comments are closed.