S.C. Deny&Rafy ’98 Carncompany S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 14660/26.08.2016

TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA A VII-A CIVILA

DOSAR NR: 31082/3/2013

DEBITOARE: S.C. Deny&Rafy ’98 Carncompany S.R.L.- in faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Deny&Rafy ’98 Carncompany S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Bulgarus nr. 65, parter, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11365/2013, cod unic de inregistrare 10306490, desemnat prin Incheierea de Sedinta din data de 27.10.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 31082/3/2013, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri imobile:

  • Teren intravilan situat in comuna Snagov, taralua 6, parcela 97, lot 1, jud. Ilfov, in suprafata de 1.100,02 mp, identificat cu nr. cadastral 3959/1 si inscris in cartea funciara nr. 4417, la pretul de pornire de 59.400 EURO, exclusiv TVA;
  • Teren intravilan situat in comuna Snagov, taralua 6, parcela 97, lot 2,jud. Ilfov, in suprafata de 1099,96 mp(din acte), identificat cu nr cadastral 3959/2 si inscris in cartea funciara nr.4418,la pretul de pornire de 59.400 EURO, exclusiv TVA;
  • Proprietate imobiliara amplasata in Comuna Chitila str. Rudeni FN (tarlaua 42, parcela 183/1), jud. Ilfov, identificata cu nr. cadastral nr.169 si inscrisa in cartea funciara nr.204. Propietatea este formata din teren intravilan in suprafata de 2.200 mp si constructie edificata S+P+E+M- avand suprafata construita 701, 78 mp si constructie(parter) 69,20mp la pretul de pornire de 256.725 EURO, exclusiv TVA.

 

Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei fara T.V.A.

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30.

Licitatia va avea loc in data de 31.08.2016 ora 16°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

In cazul in care nici unul dintre participantii la licitatie nu ofera pretul de pornire, sau, in situatia in care nu se prezinta nici un ofertant, licitatia se va organiza pentru urmatoarele termene stabilite prin anuntul publicitar, respectiv in data de 07.09.2016, 14.09.2016, 21.09.2016 si 28.09.2016, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021-311.05.17, 0752-146.791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro.

LICHIDATOR JUDICIAR

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

prin Co-Managing Partner Elena Cosma

Comments are closed.