S.C. MARICONS BUSINESS S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 16456/03.10.2016

 TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Secția a VII-a Civilă

DOSAR NR. 21790/3/2014

DEBITOARE: S.C. MARICONS BUSINESS S.R.L. -în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisa ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.,  cu sediul in Bucuresti, str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub numarul 0571, Cod de Identificare Fiscala 29440085, reprezentata legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnat in calitate de  lichidator judiciar al S.C. MARICONS BUSINESS S.R.L. prin Încheierea de Ședință din data de 03.07.2014 pronuntata de Tribunalul București–Secția a VII-a Civilă, dosar nr. 21790/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunului mobil:

Autoutilitara marca Fiat, model Doblo, Cargo Maxi, cu număr de identificare ZFA22300005586404, aflat în proprietatea debitoarei S.C. MARICONS BUSINESS S.R.L.-în faliment, în bankruptcy, en faillite.

 

Prețul de pornire al licitatiei este de 2.700 EURO, exclusiv T.V.A.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Licitaţia publică va avea loc în data de 07.10.2016 la ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin Caietul de sarcini. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

 

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua la același preț în datele de 14.10.2016 și 21.10.2016, în acelaşi loc si la aceeaşi oră.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88; sau la adresa de e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

Lichidator judiciar

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partner  Elena Cosma

Comments are closed.