S.C. MIDAL GAZ S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 17091/17.10.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECTIA A VII-A CIVILĂ

DOSAR NR: 25682/3/2014

DEBITOARE: S.C. MIDAL GAZ S.R.L.-  în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MIDAL GAZ S.R.L.– în faliment, în bankruptcy, en faillite cu sediul societății în Bucureşti, str. Drumul Balta Doamnei, nr. 41-55, Sectorul 3, având Nr. de înregistrare la O.R.C J40/8558/1993 și Cod  de Identificare Fiscală 3681667,desemnat prin Prin Sentința civilă nr. 3797 din data de 27.04.2015 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 25682/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile și mobile, respectiv:

 

  1. Propietate imobiliară compusă din:

 

  • Lot 1 teren intravilan, categoria de folosință Curți/construcții, în suprafaţă totală de 8.225 mp înscris în CF nr. 211913, având nr. cadastral 211913 (număr cadastral vechi 8040/1/1 și CF vechi 8040/1/1) si construcţii:

-           Hală depozitare – producţie (C1 – corp K) în suprafaţă construită la sol de cca. 772 mp şi suprafaţă utilă de cca. 733,40 mp;

-           Hală depozitare – producţie (C2 – corp A) în suprafaţă construită la sol de cca. 1.018 mp şi suprafaţă utilă de cca. 967,10 mp;

-           Cabină Poartă (C3) – în suprafaţă construită la sol de cca. 5,57 mp şi suprafaţă utilă de cca. 5,06 mp;

-           Anexă (Cameră pompă C4) – în suprafaţă construită la sol de cca. 12,32 mp şi suprafaţă utilă de cca. 10,10 mp;

-           Platformă betonată – în suprafaţă construită de cca. 2.187 mp.

 

  • Lot 2 teren intravilan, categoria de folosință Curți/construcții, în suprafaţă totală de 401,7 mp înscris în CF nr. 211915, având nr. cadastral 211915 (număr cadastral vechi 8040/1/2 și CF vechi 8040/1/2) pe suprafaţa căruia figurează următoarele construcţii:

-           Post de transformare compact în anvelopă;

-           Platformă betonată – suprafaţă construită de cca. 138 mp.

  • Lot 3 teren intravilan arabil în suprafaţă totală de 5.724 mp, înscris în CF 200399, având nr. cadastral 200399 (număr cadastral vechi 8040/2 și CF vechi 8040/2) pe suprafaţa căruia figurează următoarele construcţii:

-           Anexă (C5) – în suprafaţă construită la sol de cca. 29,00 mp şi suprafaţă utilă de cca. 27,55 mp;

-           Platformă betonată – în suprafaţă construită de 464 mp.

Propietatea imobiliară se valorifică în bloc cu bunuri mobile (Centrală telef + reţea larmare compusă din Reţea telefonică Panasonic TDA 200 (o bucată) şi Sistem de alarmă DSC Power 832 (o bucată); Cameră Mobotix cu set alimentare compusă din Cameră video monitorizare MOBOTIX M12D (două bucăţi) şi Cameră video monitorizare infrared illuminator (patru bucăţi); Pichet PSI (o bucată)) .

 

Prețul total de pornire este de 1.248.365,05 Euro exclusiv TVA.

 

  1. Bunuri mobile, ce se valorifică individual:

 

BUN
  1. BUCĂȚI
PREȚ (EURO, EXCLUSIV TVA)
Camion IVECO, Iveco Eurocargo 180e25 1 20.900
Cronotahograf auto 1 95
Cărucior stivuitor 1 95

 

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30.

Licitația va avea loc in data de 20.10.2016 ora 16°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

În cazul în care nici unul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă nici un ofertant, licitația se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv în data de 27.10.2016, 03.11.2016 si 10.11.2016, în același loc și la aceiați oră.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17, 0752-146.791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro.

LICHIDATOR JUDICIAR

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

prin Co-Managing Partner Elena Cosma

Comments are closed.