S.C. P&C TRUST IMPEX S.R.L. – licitatie publica cu strigare

PUBLICAŢIE DE VANZARE

Consortiul profesional format din CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CUTOV ALINA, numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa 1B 0984, cod unic de inregistrare 21560434, cu sediul social in Str. Soveja, nr. 59, bl. 57, sc. A, et. 3, ap. 10, Municipiul Constanta, judetul Constanta si ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa RFO II – 0571, cod unic de inregistrare 29440085, cu sediul social in Str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, sector 2, Bucuresti, in calitate de lichidator judiciar al S.C. P&C TRUST IMPEX S.R.L., cu sediul social in B-dul Eroilor, nr. 118, bl. A, sc. 2, et. 4, ap. 60, oras Voluntari, judetul Ilfov, numar de ordine in Registrul Comertului J23/1825/2011, cod unic de inregistrare 16110310, desemnat prin sentinta civila nr. 3571 din data de 27.11.2014 pronuntata de Tribunalul Ilfov - Sectia Civila in dosarul cu numarul 1404/93/2013, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei S.C. P&C TRUST IMPEX S.R.L., respectiv:

 

Bunul imobil situat pe varianta Constanta-Ovidiu, judetul Constanta, in apropierea Targului de legume-fructe, parcela A610/1, loturi alipite Lot 1 si Lot 2, Tarla 61, compus din din teren intravilan in suprafata de 50.000 mp, la pretul de 1.092.500 EURO exclusiv TVA.

 

Garanţia de participare la licitatieeste in cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei fara T.V.A.

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CUTOV ALINA din Str. Soveja, nr. 59, bl. 57, sc. A, et. 3, ap. 10, Municipiul Constanta, judetul Constanta.

Licitaţia va avea loc in data de 12.05.2016, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

In cazul in care nici unul dintre participanţii la licitaţie nu oferă preţul de pornire, sau, in situaţia in care nu se prezintă nici un ofertant, licitaţiile se vor organiza pentru următorul termen stabilit prin anunţul publicitar, respectiv in zilele de 19.05.2016 si 26.05.2016, ora 15.00

 

Irimia Bogdan

Economist

 

ZRP Insolvency S.P.R.L.

 

28-30 Dimitrie Racovita Street, District 2, Bucharest RO-023994, Romania

Tel.: (00 40 21) 311 77 82

Mobile: (00 40) 754 290 666

Fax.: (00 40 21) 311 77 88

 

bogdan.irimia@zrp.ro

Registered with UNPIR under no. RFO II – 0571

www.zrp-insolvency.ro

Comments are closed.