S.C. ROMA S.R.L. – anunt supraofertare

 

ANUNT SUPRAOFERTARE

 

 

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Dimitrie Racoviță Nr. 28-30, Sector 2,  înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a U.N.P.I.R. sub numărul 0571, având numărul matricol 2A0571, reprezentată legal prin Co-Managing Partener Elena Cosma, desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. ROMA S.R.L.în faliment, in bankruptcy, en faillite – cu sediul în localitatea Roşiori de Vede, str. Oltului, nr. 1, jud. Teleorman, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J34/30/2001, CUI 13698135, conform Sentinţei civile nr. 102 din data de 19.02.2014 pronunţată de Tribunalul Teleorman – Secţia 1 Civilă, în dosarul cu numărul 3998/87/2011,face public următorul anunţ de supraofertare pentru vânzarea negociere directă, prev. de art.118 alin 4 din Legea 85/2006.

În conf. cu hotărârea adunării creditorilor din data de 24.08.2016 a fost aprobată vânzarea prin negociere directă cu cumpărător identificat, a bunului imobil cu destinația Spațiu Comercial  – Unitatea 126, în suprafață utilă de 601,14 mp și teren aferent în suprafață de 136,31 mp, situat în Mun. Mangalia, str. 1 Decembrie 1918, bl. X4-X5, parter, jud. Constanța, la prețul de 133.905 euro exclusiv TVA.

Pasul de supraofertare este de 10.000 euro. Potentialii cumparatori vor depune ofertele în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ, prin cerere adresată lichidatorului judiciar, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute în caietul de prezentare şi în regulamentul de negociere.

Persoanele interesate sa participe la procedura de vanzare pot achiziționa Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti, începând cu data prezentului anunț.

Nu vor fi admise persoanele care nu au depus până la termenul limită de 30 zile de la data publicarii anuntului documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la lichidatorul judiciar ZRP Insolvency, la 021 311 77.82/e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

 

 

ZRP Insolvency SPRL

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

Comments are closed.