S.C. ROMA S.R.L. – licitatie publica cu strigare

Nr. 14186/17.08.2016                                                                                              

TRIBUNALUL TELEORMAN                                                                        

Secţia 1 Civilă

DOSAR: 3998/87/2011

DEBITOARE: S.C. ROMA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

PUBLICATIE DE VANZARE

 

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. cu sediul în str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul RFO II 0571, număr matricol 2A0571, CUI 29440085, în calitate de lichidator judiciar al S.C. ROMA S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Roşiori de Vede, str. Oltului, nr. 1, jud. Teleorman, Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J34/30/2001, CUI 13698135, desemnat prin Sentinţa civilă nr. 102 din data de 19.02.2014, pronunţată de Tribunalul Teleorman – Secţia 1 Civilă, în dosarul 3998/87/2011, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunului:

  • Imobil cu destinația Spațiu comercial în suprafață construită de 26,27 mp și teren aferent în suprafață de 91,72 mp., situat în Mun. Mangalia, Stațiunea Neptun, jud. Constanța identificat cu număr cadastral 186-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 100614 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2930) a municipiului Mangalia, la prețul de pornire de 24.300 euro, exclusiv TVA.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

Licitaţia va avea loc în data de 26.08.2016, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menţionat. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 02.09.2016, în același loc, la aceiași oră și la același preț.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82, fax: 021 311 77 88 sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro.

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.