SC CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT SRL – licitatie publica cu strigare

Nr. 6462/14.04.2016

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII-A CIVILĂ

DEBITOARE S.C. CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT S.R.L.

DOSAR NR. 54987/3/2010

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisa ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, Sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrata în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0571, număr matricol 2A0571, lichidator judiciar al S.C. CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în  Mun. Bucureşti Sectorul 2, Str. Vasile Lascăr, Nr. 150, camera 2, Cod Unic de Înregistrare 17084626, Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J40/1448/2009, desemnat conform Sentinţei Civile nr. 1176 din data de 17.02.2016 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 54987/3/2010/a5, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea bunului imobil din proprietatea debitoarei, repectiv:

  • Bunul imobil reprezentand teren in suprafata de 48.975 mp (dezmembrat in 9 loturi, din care un lot in suprafata de 1.106 m reprezinta drum de acces), localizat in judetul Ilfov, comuna Snagov, tarla 4.

Terenul este situat pe malul Nordic al Lacului Snagov in incinta Parcului Snagov, in apropiere de restaurantul Vanatorul.

Zona din imediata vecinatate a proprietatii poate fi caracterizata cu trafic auto redus si este predominant formata din terenuri libere si padure/lac, zona de agrement.

Proprietatea este amplasata in Padurea Snagov, in zona ariei natural protejate de interes national ce corespunde categoriei a IV-a situate in judetul Ilfov, pe teritoriul administrativ al comunei Snagov.

Accesul la proprietate se face din DJ 111, se vireaza la dreapta pe un drum asfaltat spre Club Marina Port, cca 350 m pana la primul lot de teren.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru proprietatea imobiliară este de 3.020.000 EURO, exclusiv TVA.

 

Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 25% din preţul de pornire al licitaţiei fără T.V.A..

 

Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30.

Licitaţia va avea loc în data de 29.04.2016 ora 14°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

În cazul în care nici unul dintre participanţii la licitaţie nu oferă preţul de pornire, sau, în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant, licitaţia se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunţul publicitar, respectiv în data de 17.05.2016.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021-311.05.17, 0752-146.791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro.

LICHIDATOR JUDICIAR

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

prin Co-Managing Partner Elena Cosma

 

Comments are closed.