SC ETEKS DISTRIBUTION SRL – licitatie publica cu strigare

Nr. 13492/09.11.2015

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ETEKS DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social în Str. Interioară, nr. 3, Municipiul Constanța, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1663/2002, cod unic de înregistrare 14780470, desemnată prin încheierea de ședință nr. 755 din data de 04.03.2014 pronunțată de Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 13378/118/2011, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea imobilului cu nr. cadastral 102351 înscris în cartea funciară 102351 UAT CUMPANA din patrimoniul debitoarei ETEKS DISTRIBUTION S.R.L., la prețul de pornire de 10.616 EURO, exclusiv T.V.A. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Debitoarea deține în proprietate bunul imobil situat în comuna Cumpăna, județul Constanța, parcela A 292/23, compus din teren extravilan în suprafață de 30.100 mp.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, începând cu data 11.11.2015.

Licitația va avea loc în data de 18.11.2015, ora 15°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

în cazul în care nici unul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă nici un ofertant, licitația se va organiza pentru următorul termen stabilit prin anunțul publicitar, respectiv în data de 25.11.2015, ora 15°°.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.77.82, 0752-146.791 sau la adresa de e-mail licitatii@zrp.ro, persoană de contact Ivășchescu Iulia.

LICHIDATOR JUDICIAR

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

prin Co-Managing Partner Elena Cosma

Comments are closed.