SC EUROPA GROUP HANNER SRL – licitatie publica cu strigare

Nr. 3435/04.03.2016

TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA A VII-A CIVILA

DOSAR NR. 17223/3/2013                                                                                              

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa, ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub numarul RFO II 0571, cod de identificare fiscala 29440085, desemnata lichidator judiciar prin Sentinta Civila nr. 6440 din data de 26.06.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 17223/3/2013, S.C. EUROPA GROUP HANNER S.R.L., cu sediul social in Str. Episcopul Chesarie nr. 15, camera 2, etaj P, ap. birou 1, sector 4, Bucuresti, nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/10739/2004, cod de inregistrare fiscala 16563760, in temeiul art. 13 si urm. din Legea nr. 85/2006, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunului imobil:

  • Cota indiviză de 17,1 mp teren aferent apartamentului nr. 86, situat în București, sectorul 4, Str. Episcopul Chesarie, nr. 15, bl. Tronson E, et. 5, ap. 86, cu număr cadastral 200639-C7-U187 (număr cadastral vechi 8220/5;5;86), înscris în cartea funciară nr. 200639-C7-U187 (nr. CF vechi 59300) la pretul de 1.700 Euro, exclusiv TVA.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

 

Licitația va avea loc in data de 11.03.2016, ora 12:30, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin Caietul de sarcini. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

 

 

În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în data de 18.03.2016,25.03.2016,01.04.2016,08.04.2016,15.04.2016,22.04.2016 si 29.04.2016, în același loc și la aceeași oră.

 

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82 fax: 021.311.77.88 sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro.

Lichidator judiciar:

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

 

Comments are closed.