SC KAPITAL EDIL SRL – PUBLICATIE DE VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

Nr. 6156/11.04.2016

TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA A VII-A CIVILA

DOSAR NR. 56615/3/2010

DEBITOARE: S.C KAPITAL EDIL S.R.L.

 

 

 

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numarul 0571, cod de identificare fiscala 29440085, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. KAPITAL EDIL S.R.L., cu sediul în București, B-dul Metalurigiei, nr.78, sector 4, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/806/2010,  CUI 23824648, conform Sentinței Civile nr. 2573 pronunțată în data de 12.03.2013 de Tribunalul București- Secția a VII-a Civilă în dosarul cu numarul 56615/3/2010,

 În temeiul art. 118 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, prin prezenta

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

 

Anunţă toate persoanele interesate că începând cu data de 12.04.2016 pot fi depuse oferte pentru achiziţionarea Proprietatii imobilare, situată în mun. Bucuresti, Bd. Metalurgiei nr.78, sector 4, compusă din: Teren intravilan, în suprafaţă de 4.230 m.p., cu constructie edificata respectiv hala industraiala, inscrisa in Cartea Funciara nr.200157 a Municipiului Bucuresti Sector 4 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 46456, avand numar cadastral 200157).

Imobilul este proprietatea S.C. KAPITAL EDIL S.R.L., societate aflată în procedura de faliment ce se derulează în dosarul cu numărul 56615/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Bunul imobil este ipotecat în favoarea CEC BANK S.A.

În prezent, preţul oferit pentru achiziţionarea bunului este de 400.000 Euro exclusiv TVA. Pasul de supraofertare este de 40.000 Euro. Persoanele interesate pot depune ofertele pentru achiziţionarea bunului în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

Oferta de achiziţionare va avea forma unei scrisori de intenţie care va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

  1. a) Numele complet al persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice;
  2. b) Datele de identificare ale ofertantului (CNP/CUI, domiciliu/sediu etc.);
  3. c) Preţul la care se doreşte achiziţionarea, care nu va fi mai mic de 440.000 Euro exclusiv TVA;
  4. d) Eventualele condiţii în care se doreşte achiziţionarea (termene de plată, modalitatea de achiziţionare: plată integrală sau în rate, sursa fondurilor disponibile pentru achiziţionarea bunului: fonduri proprii sau finanţare externă etc.).

Persoanele interesate sa participe la negociere pot achiziționa Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti, începând cu data prezentului anunț.

Nu vor fi admise la negociere  persoanele care nu au depus până la termenul limită de 30 zile de la data publicarii anuntului documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la lichidatorul judiciar ZRP Insolvency, la 021 311 77.82/e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

 

 

 

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

Comments are closed.