SC WRW INVESTA GRUP SRL – licitatie publica cu strigare

Nr. 15497/17.12.2015

TRIBUNALUL BUCUREȘTI                                                                                                      

SECȚIA A VII-A CIVILĂ

DOSAR NR. 34846/3/2013

DEBITOARE: S.C. WRW INVESTA GRUP S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa, ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a U.N.P.I.R. sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Av. Stan Tîrnoveanu și Co-Managing Partner Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al S.C. WRW INVESTA GRUP S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă, nr. 6B, TRONSON 1, bl. 1, sc. A, et. 2, ap.9 (A2-3), sector 2, conform Încheierii de ședință din data de 11.02.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, în dosarul numărul 34846/3/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunurilor:

 • Apartamentul nr. 9 (E 2-3) situat în București, Sectorul 2, Strada Dinu Vintilă nr. 6B, Blocul 2, Tronsonul 1, scara E, etajul 2, identificat prin nr. cadastral 228436-C1-U1689 (fost 4145/1/2;9), înscris în cartea funciară 228436-C1-U1689 (nr. CF vechi 75970), având următoarea componență:
 • În exclusivitate:

- 3 camere de locuit și dependințe (bucătărie, două grupuri sanitare, vestibul și două balcoane), cu suprafața utilă totală de 116,78 mp.

 • În indiviziune:
 • suprafața de 54,11 mp din părțile și dependințele în folosința comună a locatarilor.
 • suprafața de 51,12 mp din terenul aferent complexului rezidențial.

Apartamentul este semifinisat, lipsind pardoseala și ușile interioare. Pretul de pornire la licitatie este de 134.500 EURO, exclusiv TVA.

 • Locul de parcare nr. 314 (U 314) situat în București, Sectorul 2, Strada Dinu Vintilă nr. 6B, subsolul nr. 2, identificat prin nr. cadastral 228436-C1-U1552 (fost 4145/1/1;-2;314), înscris în cartea funciară 228436-C1-U1552 (nr. CF vechi 75902), având următoarea componență:
 • În exclusivitate:

- suprafața utilă de 17,82 mp.

 • În indiviziune:
 • suprafața de 3,16 mp din spațiile comune subterane.
 • suprafața de 6,02 mp din terenul aferent complexului rezidențial.
 • Pretul de pornire la licitatie este de 8.100 EURO, exclusiv TVA.

 • Locul de parcare nr. 315 (U 315) situat în București, Sectorul 2, Strada Dinu Vintilă nr. 6B, subsolul nr. 2, identificat prin nr. cadastral 228436-C1-U1555 (fost 4145/1/1;-2;315), înscris în cartea funciară 228436-C1-U1555 (nr. CF vechi 75903), având următoarea componență:
 • În exclusivitate:

- suprafața utilă de 17,55 mp.

 • În indiviziune:
 • suprafața de 3,16 mp din spațiile comune subterane.
 • suprafața de 6,02 mp din terenul aferent complexului rezidențial.
 • Pretul de pornire la licitatie este de 8.100 EURO, exclusiv TVA.

Menționăm faptul că apartamentul și cele 2 (două) locuri de parcare menționate mai sus (loc de parcare nr. 314 și loc de parcare nr. 315) se vând ÎN BLOC.

 

 

 • Locul de parcare nr. 102 (U 102) situat în în București, Sectorul 2, Strada Dinu Vintilă nr. 6B, subsolul nr. 2, identificat prin nr. cadastral 228436-C1-U1172 (fost 4145/1/1;-2;102), înscris în cartea funciară 228436-C1-U1172 (nr. CF vechi 75712), având următoarea componență:
 • În exclusivitate:

- suprafața utilă de 15,5 mp.

 • În indiviziune:
 • suprafața de 2,7 mp din spațiile comune subterane.

suprafața de 5,15 mp din terenul aferent complexului rezidențial.

Locul de parcare cu nr. 102 (U 102) este supus valorificării individuale.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Licitaţia publică va avea loc în data de 08.01.2016, la ora 12:30, la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin Caietul de sarcini. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

 

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua la același preț în datele de 15.01.2016, în acelaşi loc si la aceeaşi oră.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88; sau la adresa de e-mail: office.insolvency@zrp.ro.

Lichidator judiciar

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

Prin Asociat Coordonator Elena Cosma

Comments are closed.