Teren în suprafață de 2.118 mp

Teren în suprafață de 2.118 mp, situat în municipiul Craiova, str. Rampei, nr.9, jud. Dolj, identificat cu număr cadastral 221173, înscris în Cartea Funciară nr. 221173 UAT Craiova

Comments are closed.