Teren situat în municipiul Craiova

Teren în suprafață de 2.118 mp, situat în municipiul Craiova, str. Rampei, nr.9, jud. Dolj, identificat cu număr cadastral 221173, înscris în Cartea Funciară nr. 221173 UAT Craiova, la prețul de pornire de 130.740 EURO, exclusiv TVA.

Comments are closed.