Terenul intravilan

Terenul intravilan pentru constructii – teren de categorie arabil in suprafata de 1000,05 mp, situat in str. Raureni, punctul „Lunca Bisericii”, tarla 116, parcela 290/1, cu nr.cadastral 8064, in Cartea Funiara 19519 a localitatii Rm Valcea, jud Valcea

Comments are closed.