Terenuri intravilane situate in Buzau

  • Imobilul teren intravilan situat în Localitatea Buzău, T54, P870, lot 1, județ Buzău cu cadastral 62658, înscris în Cartea Funciară nr. 62658 impreuna cu terenul intravilan situat în Localitatea Buzău, T54, P870, lot 2, județ Buzău, în suprafață de 569 mp, identificat sub nr. cadastral 62659, înscris în Cartea Funciară nr. 62659 a localității Buzău, la pretul total de pornire de 16.560 Euro, exclusiv TVA.

 

  • Imobil- Teren intravilan situat în Localitatea Buzău, T40, P715, județ Buzău, în suprafață de 2.500 mp, identificat sub nr. cadastral 54235 ( nr. cadastral vechi 80669), înscris în Cartea Funciară nr. 54235 ( nr. CF vechi 28894) a localității Buzău, la pretul de pornire de 35.840 Euro, exclusiv TVA.

 

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul administratorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Licitația va avea loc în data de 03.08.2017, ora 15⁰⁰, la sediul administratorului judiciar mai sus menționat. În caz de neadjudecare licitația se va relua în data de 10.08.2017, în același loc, la aceiași oră și la același preț. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar incepand cu data prezentului anunt, in intervalul orar 11.00-18.30. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul ZRP Insolvency, la numărul de telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro

Comments are closed.