Garsoniere

Subscrisa, CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0394, reprezentată legal de Partner Andra Buțiu, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.- ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnați lichidatori judiciari conform încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următoarelor active,  proprietatea Cominco SA:

 

  1. Apartamentul nr. 64 compus din 1 camera, situat in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 30C, bl. T3 et. 6, sector 3, în suprafata utilă de 41,22 mp si terasa în suprafață de 5,41 mp, total 46,63 mp la pretul de pornire de 37.263 euro, exclusiv TVA.
  2. Apartamentul nr. 65 compus din 1 camera, situat în București, Bd. Theodor Pallady, nr. 30C, bl. T3, et. 6, sector 3, în suprafață utilă de 40,36 mp și terasa în suprafață de 5,41 mp , total 45,77 mp la prețul de pornire de 36.485 euro, exclusiv TVA.

 ●●●

Licitaţia va avea loc în data de 11.09.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecării, licitațiile se vor relua în data de 18.09.2018 și 25.09.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

 

Caietul de sarcini este în valoare de 1.500 lei, exclusiv TVA și se achizitionează de la sediul lichidatorului judiciar.

 

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 14:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.