R & I GROUP S.P.R.L. denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, etaj.1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. METANEF S.A. societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Calea Floreasca, Tronson 3, nr. 91-111, Bloc F1, Sector 1,  București, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10400/1992, având CUI 1564253, prin Încheierea nr. 5117 pronunţată în data de 27.09.2017, în dosarul nr. 13553/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următorului activ:

 

  • Imobil constând în “Clădire de birouri” și bunuri mobile aferente, situată în București, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, tronson 3, sector 1, compusă din 2 magazine la parter și 6 apartamente.

Prețul de pornire al licitației este 1.800.000 euro, fără TVA.

 Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare la data finalizării tranzacției de vânzare.

 Licitaţia va avea loc în data de 12.09.2019, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Popa Savu nr. 40, et. – ap. CAM 1, sector 1.

În caz de neadjudecare licitațiile se vor relua în data de 19.09.2019 și respectiv 26.09.2019, la aceeași oră.

Prețul caietului de sarcini este în sumă de 10.000 lei + TVA. Achiziționarea caietului de sarcini se poate face de la sediul lichidatorului judiciar și este condiție obligatorie pentru participarea la licitație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activului şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

 Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 14:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.