Ansamblul de silozuri

Consorțiul de lichidatori judiciar format din: R & I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), CITR Filiala Argeș S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C  ARENDT TRANS S.R.L (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 59-61, bloc 59, parter, sector 5, Bucuresti, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/11831/2011, cod de identificare fiscala: 5595910, prin încheierea de ședință din data de 26.06.2017 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 70565/3/2011, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activului:

 

“Ansamblu silozuri depozitare cereale și teren aferent în suprafață de 60.890 mp, situat în Carani, jud. Timiș. Carte Funciară 100455, Număr cadastral 100455. CF sporadic 400567.”

Prețul de pornire a licitației este de 1.300.000 Euro fără TVA.

Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare.

 

 

Licitaţia va avea loc în data de 05.07.2019, ora 16:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În caz de neadjudecare, se vor mai organiza licitații în data de 12.07.2019 și 19.07.2019 în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

 

Detalierea completă a activului şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 16:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat ARENDT, la telefon 0721.331.854 sau la adresa de e-mail șerban.arăboaei@citr.ro.

Comments are closed.