Apartament in Targu Neamt

Subscrisa R&I GROUP S.P.R.L (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-, ap. CAM 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al EURO FOREST EXIM S.R.L(în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul pe str. Castanilor, nr. 15, localitatea Târgu Neamț, județul Neamț, având CUI 6683930 și J27/2112/1994 prin Hotărârea nr. 402/27.09.2017, pronunțată în ședință publică, în dosarul nr. 2037/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, organizează licitație publică competitivă cu strigare, cu preț în urcare pentru valorificarea următorului activ:

  1. Apartament cu 1 cameră situat în Târgu Neamț, Bd. 22 Decembrie, bl. L1, sc. C, et. 3, ap. 45, jud. Neamț.

Prețul de pornire al licitației este 13.911 euro, exclusiv TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.02.2019, ora 15:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecare, se vor mai organiza licitații în data de 19.02.2019, 05.03.2019 și 19.03.2019, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activului şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, email sau fax. Prețul caietului de sarcini este în sumă de 500 lei + TVA.

Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 15:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@ri-group.ro.

Comments are closed.