Apartament si bloc in str. Vasile Goldis, Pitesti, jud. Arges

Consorțiu de lichidatori judiciari format din CITR Filiala Arges SPRL și R&I Group SPRL, în calitate de lichidatori judicari ai BERRA EDILSISTEM S.R.L. cu sediul in Județul Argeș, Pitești, Aleea Vasile Goldis nr. 23, bloc R2, scara A, apartament 5, avand CUI 16156694 si numar de înregistrare la Registrul Comertului J03/281/2004, organizează licitatie publică cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor active:

  1. Vânzare Nr. 11, situat în, Pitesti, Aleea Vasile Goldis, Blocul R2 în cartierul Gavana 1 (zona Nord), jud. Arges, compus din 5 camere,  împreună cu 1 boxă, 3 locuri de parcare supraterane și 1 loc de parcare subteran la prețul total de 96.000 euro (TVA conform normelor legale în vigoare);
  2. Vânzare în bloc activ imobiliar ”Bloc R1 – sc. A si B – nefinalizat”, situat în Pitești, str. Vasile Goldiș, nr. 23, înscris în cartea funciară cu nr. 84438-C1-U1 până la 84438-C1-U36, constând în 36 de apartamente dispuse pe 2 scări, 26 locuri de parcare subterane(garaje), 29 locuri de parcare supraterane si 18 boxe, la prețul total de 1.290.000 EURO (TVA conform normelor legale în vigoare).

Licitatia va avea loc în data de 04.12.2018, ora 14:00, pentru apartamentul nr. 11, iar pentru imobilul Bloc R1 la ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar din str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1, Bucuresti.

In caz de neadjudecare, licitatia se va relua în data de 11.12.2018 si 18.12.2018 la aceeasi ora, în acelasi loc si în aceleasi conditii de preț. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Caietul de sarcini este în suma de 2.000 lei + TVA pentru imobilul apartament nr. 11 si 6.000 lei + TVA pentru  imobilul Bloc R1  si se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe sediul lichidatorului judiciar, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.