Cladire Hotel in 1 Decembrie, jud. Ilfov

Subscrisele (Consorțiul), R&I GROUP SPRL, cu sediul în București, str. Popa Savu nr. 40, et. -, ap. CAM. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL, cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al COMAICO SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013,

 

În data de 29.01.2019, la ora 13:00, se organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

 

  • Teren 6.246 mp din acte (măsurată 6623 mp) nr cadastral 282_8 + Imobil nr cadastral 52170-C1 Hotel, carte funciară 60224 a 1 Decembrie, Jud. Ilfov, la prețul de 209.580 EUR, exclusiv TVA;

 Imobilul descris mai sus se vinde împreună cu cote indivize din drumurile învecinate cu acesta. Drumurile menționate anterior se vând cu 10 EUR / mp.

 Imobilul nu poate fi adjudecat la o valoare mai mică decât prețul de pornire al licitațiilor fără acordul creditorului ipotecar GARANTI BANK SA.

 În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în datele de 05.02.2019, 12.02.2019, 19.02.2019, în același loc și la aceeași oră.

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorului judiciar R&I GROUP SPRL sau AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88, email: office@ri-group.ro.

Comments are closed.