Cladiri demolabile in Vadeni, jud. Braila

R & I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), societate civilă profesională, cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 40, etaj.1, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă sub numărul RFO II 0571, Cod Unic de Înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. CARUZ BRĂILA S.A. în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Comuna Vădeni, Șoseaua Baldovinești nr.1, tarla 266, jud. Brăila, înregistrată la ORC Brăila sub nr. 09/223/2000, având cod unic de înregistrare nr. 13464789 prin Încheierea de şedinţă nr. 104/02.04.2014 pronunţată de Tribunalul Brăila- Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 3000/113/2013/a1, prin prezenta, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următorului activ:

Activ format din construcții demolate/demolabile înscrise în CF 70550 (Cad. 463/1), CF 70553 (Cad. 463/2) şi CF 70555 (Cad. 463/3), dintre care o parte într-o stare avansată de degradare, iar o parte demolate complet, dar înscrise în Cartea funciară a terenului. Terenul de sub construcții nu este proprietatea CARUZ BRĂILA S.A, având un alt proprietar.

Prețul de pornire pentru activul format din construcții demolate/demolabile este de 1.000 EURO, exclusiv T.V.A.

Licitaţia va avea loc în data de 26.02.2019, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 40, etaj.1, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 05.03.2019 și 12.03.2019 în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Prețul caietul de sarcini este în cuantum de 100 lei + TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 14:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii de la sediul lichidatorului judiciar,  la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@ri-group.ro.

Comments are closed.