Fabrica de medicamente

Consorțiul de lichidatori judiciar format din: R & I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, Str. Popa Savu, nr. 40, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085  și CITR Filiala Argeș S.P.R.L societate civilă profesională cu sediul social în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap.9, jud.Argeș, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul matricol 0394/2009, desemnat prin încheierea civilă din data de 01.11.2017 pronunțată de Tribunalul București – Secția aVII-a Civilă, în dosarul cu numărul 36637/3/2014, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Remedia S.R.L– in faliment, in bankruptcy, en faillite, în dosarul nr. 17504/3/2007 aflat pe rolul Tribunalului București -Secția a VII-a Civilă, prin prezenta, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activelor:

  1. Ansamblu funcțional - Fabrica de medicamente situat în str. Păpușoiului, nr. 2 sector 5, București format din:
  • Fabrică de medicamente reprezentată de construcție cu destinație de spațiu de producție medicamente + birouri personal în suprafață construită la sol de 559,34 mp și teren intravilan în suprafață de 6.172,867 mp,
  • Depozitul de medicamente reprezentată de construcție cu destinație de spațiu de depozitare având suprafață utilă de 534,69mp, iar cea construită de 610 mp și terenul intravilan cu suprafața de 1.438,41 mp aflat în strada Păpușoiului, nr. 2E, sector 5
  • Bunuri mobile ce fac parte integrată din activul functional.

Pretul de pornire pentru ansamblul funcțional este de 1.266.777 EURO, exclusiv TVA

 Licitaţia va avea loc în data de 24.10.2018, ora 16:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 31.10.2018 si 07.11.2018 în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Comments are closed.