Imobil in Sector 4, Bucuresti

Subscrisa R&I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Romfluid S.A (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Bucuresti, Str. Cuțitul de Argint nr. 14, Sector 4, având J40/8426/1995 și CUI 7767125, desemnat prin Sentința civilă nr. 4428/17.06.2016 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul 39675/3/2014 organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea la pachet a activelor:

  1. Teren în cotă indiviză de ½ reprezentând 2.287,50 mp din totalul de 4.575 mp, situat în București, str. Cuțitul de Argint nr. 14, sector 4.
  2. Etajul 1 reprezentând Hală producție + anexa cu o suprafață de 1.456,18 mp.
  3. Post trafo cu o suprafață de 8,93 mp.
  4. Cabina poartă cu o suprafață de 8,15 mp.
  5. Rezervor aer cu o suprafață de 33,33 mp.
  6. Stație compresoare cu o suprafață de 14,82 mp.
  7. Stație compresoare cu o suprafață de 140,18 mp.
  8. Atelier cu o suprafață de 30,03 mp.

 Prețul de pornire al licitației este de 600.000 Euro + TVA.

Caietul de sarcini este în sumă de 3.000 lei + TVA.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Licitația publică va avea loc in data de 16.07.2019, la ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șontu nr. 6, et. 3, sector 1.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 23.07.2019 și 30.07.2019, în acelasi loc, la aceeași oră și la același preț.

Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin Caietul de sarcini.

Garanția de participare la licitație este in cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0752.146.791, sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.