Imobile in 1 Decembrie, jud. Ilfov

Subscrisele (Consorțiul), R&I GROUP SPRL, cu sediul în București, str. Popa Savu nr. 40, et. -, ap. CAM. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL, cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al COMAICO SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013,

 

Organizează, licitație publică în data de 24.09.2019, la ora 13:00, la adresa din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, sector 1, licitație publică pentru vânzarea următoarelor pachete de bunuri imobile situate în localitățile 1 Decembrie, Vidra și Copăceni din jud. Ilfov:

 

Nr. pachet Descriere Bun Principal Descriere Bun Accesoriu Preț pornire Pachet

(Euro, fără TVA)

1 Teren 2.652 mp, CFV 53760 CFN 60866 - 83.760,00
Teren 4.494 mp, CFV 54427 CFN 60245 și construcția 60245-C1 suprafață 63 mp
2 Teren 2.226 mp, CFV 54104 CFN 60229 și construcția 60229-C1 suprafață 2.226 mp cota de 13,58 mp din teren nr cadastral 282/10/3 CFN 60232 CFV 54106 396.272,85
cota de 33,29 mp din teren nr cadastral 282/6/2/1 CFN 60228 CFV 54098
cota de 35,44 mp din teren CFN 60865 CFV 54102
Teren 9.194 mp (acte) (masurata 9195), CFV 54107 CFN 60231 și construcțiile 60231-C1 suprafață 79 mp, 60231-C2 suprafață 79 mp cota de 320,20 mp din teren nr cad. 282/6/2/2 CFN 60219 CFV 54099
Teren 5.986 mp, CFV 54075 CFN 60233 cota de 36,52 mp din teren nr cadastral 282/10/3 CFN 60232 CFV 54106
cota de 95,31 mp din teren CFN 60865 CFV 54102
cota de 271 mp din teren scuar CFV 54464 CFN 60196
Teren 354 mp, CFN 60230 CFV 54105 -
Teren 1.460 mp, CF 54101 CFN 60227 cota de 56,21 mp din teren nr cad. 282/6/2/2 CFN 60219 CFV 54099
cota de 23,25 mp din teren CFN 60865 CFV 54102
cota de 2.71 mp CFV 54098 CFN 60228
cota de 8,90 mp din teren CFN 60232 CFV 54106
cota de 66,12 mp din teren CFV 54464 CFN 60196
3 Teren 9.228 mp, CFV 54644 NR CFN 60165 cota de 1.162 mp din CFV 54643 CFN 60186; 190.506,95
cota de 459 mp din CFV 54645 CFN 60837
cota de 491,19 mp din CFN 60196 CFV 54464
4 Teren 78.646 mp, CFV 54832 CFN 59634 - 570.780,00
5 Teren 13.847 mp, CFV 53563 CFN 60218 și contrucție 60218-C1 suprafață 4.637 mp cota de 482,25 mp din teren nr cad. 282/6/2/2 CFV 54099 CFN 60219 298.356,90
6 Teren 15.278 mp, carte funciara nr. 53564 CFN 60220 și construcția 60220-C1 suprafață 99 mp cota de 795,66 mp din teren nr cad. 282/6/2/2 CFV 54099 CFN 60219 380.321,20
7 Teren 8.770 mp, CFV 53562 CFN 60217 cota de 305,43 mp din teren nr cad. 282/6/2/2 CFV 54099 CFN 60219 115.537,15
8 Teren 6.246 mp din acte (masurata 6623 mp) + Imobil nr cadastral 52170-C1 Hotel, carte funciara 1265 CFN 60224 și construcția 60224-C1 suprafață 2170 mp - 174.650,00
9 Teren 262 mp, CFV 53753 CFN 60785 și construcția 60785-C1 suprafață 75 mp - 2.890,00
10 Teren in suprafata de 8.702 mp, CFV 53690, CFN 60222 - 101.813,40
11 Teren 2.363 mp, cadastral 282/11/1/3/1, CFV 54299 CFN 60203 și construcțiile 60203-C1 suprafață 374 mp, 60203-C2 suprafață 500 mp, 60203-C3 suprafață 640 mp - 247.520,00
12 TEREN 2.023 MP CFV 53757 CFN 60248 și construcțiile 60248-C1 suprafață 141 mp, 60248-C2 suprafață 86 mp, 60248-C3 suprafață 42 mp cotă de 91,60 mp din teren scuar CFV 54464 CFN 60196 87.158,00
13 Teren 19.907 mp, CFV 616 CFN 52780 și construcția 542-C1 suprafață 1630 mp - 40.608,00
14 Teren 7.870 mp – CF 9010, nr. Top. 9010 - 70.290,00

 În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în datele de 01.10.2019, în același loc și la aceeași oră.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R&I GROUP SPRL sau AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88, email: office@ri-group.ro.

Comments are closed.