Imobile in Abrud, jud. Alba

CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0394, reprezentată legal de Partner Andra Buțiu, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.- ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnați lichidatori judiciari conform încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următorului PACHET DE BUNURI aflate în proprietatea Cominco SA, ce cuprinde următoarele:

 

  1. Activ imobil situat în Abrud, str. Anca Virgil nr. 75A, jud. Alba” (teren în suprafață de 27.874 mp și construcții, având nr. cadastral 5631/1, 5633/2/1, 5634 înscris în CF nr. 72223 a localității Abrud(nr. vechi  3652);
  1. Pachet bunuri imobile (Barcamente si amenajări provizorii) situate în incinta bunului imobil ”Activ imobil situat în Abrud -Str. Lt. Anca Virgil nr. 75A, jud. Alba”:
Nr. crt. Denumire U.M Cant. Arie desfasurată, constr. (mp); L (m); buc.; Kg
1 Baraca metalica -Atelier reparatii auto buc. 1 808,84
2 Magazie metalica piese, scule buc. 1 206,29
3 magazie utilaje buc. 1 161,9
4 împrejmuire depozit carburant buc. 1 Plasa sarma = 64 ml
5 Atelier forja buc. 1 20,06
6 WC 3 cabine buc. 1 17,28
7 Clădire stație pompe (Casa poarta) buc 1 13,1
8 împrejmuire SUT buc 1 Dale pref. Bet. = 235 ml plasa sarma= 248 ml
9 Intalație electrică 0,4 kv buc 1 15 stâlpi beton
10 Depozit carburanți auto buc 1 28,6
11 Racord PT 20/0,4 km buc 1 1 buc
12 Rampa spalat buc 1 200 kg

 

  • ●●

 

Prețul de pornire al licitației  pentru întregul pachet este de 93.000 euro, exclusiv TVA.

 Licitaţia va avea loc în data de 14.03.2019, ora 10:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecării, licitațiile se vor relua în data de 21.03.2019 și 28.04.2019, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Caietul de sarcini este în sumă de 1.500 lei, exclusiv TVA și se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 10:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.