Imobile in Targu Neamt

 

Subscrisa R&I GROUP S.P.R.L (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-, ap. CAM 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al EURO FOREST EXIM S.R.L în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul pe str. Castanilor, nr. 15, localitatea Târgu Neamț, județul Neamț, având CUI 6683930 și J27/2112/1994 prin Hotărârea nr. 402/27.09.2017, pronunțată în ședință publică, în dosarul nr. 2037/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, organizează licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru valorificarea activelor imobile in mod individual:

Nr. crt. Locatie Adresa Nr. Carte Funciara Nr. Cadastral Suprafață Totala (mp) Preț vânzare Euro, fără TVA
1 Sediu Castanilor 15 50880 105 60609 453.600,00
2 Poiana Rusului 50878 163 5400 59.568,80
3 Poiana Rusului 50877 102 8953 95.887,20
4 Poiana Rusului 50874 500 1944 22.874,40
5 Poiana Rusului 50875 1019 3600 25.704,00
6 Poiana Rusului 50873 2067 3600 23.133,60
7 Poiana Rusului 51204 103 2371 17.436,80
8 Independentei 51018 2724 10800 121.451,20
9 Calapod FARA CF FARA CAD 1800 12.466,40
10 Gara Castanilor FN 52862 118 13584 217.800,00
11 Limitrof cu INCO SRL Castanilor FN 50901 2592 11963 164.372,00
Total   1.214.294,40

 Licitaţia va avea loc în data de 06.11.2018, ora 15:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 20.11.2018 și 04.12.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare, care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar la 2.000 lei + TVA.Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 15:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

 

Comments are closed.