Imobile si bunuri mobile in Neamt

R&I GROUP S.P.R.L (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-, ap. CAM 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al EURO FOREST EXIM S.R.L în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul pe str. Castanilor, nr. 15, localitatea Târgu Neamț, județul Neamț, având CUI 6683930 și J27/2112/1994 prin Hotărârea nr. 402/27.09.2017, pronunțată în ședință publică, în dosarul nr. 2037/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, organizează licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru valorificarea următoarelor active:

Nr. crt. Locatie Adresa Nr. Carte Funciara Nr. Cadastral Suprafață Totala (mp) Preț vânzare Euro + TVA
1 Sediu Castanilor 15 50880 105 60609 396,900.00
2 Poiana Rusului 50878 163 5400 52,122.70
3 Poiana Rusului 50877 102 8953 83,901.30
4 Poiana Rusului 50874 500 1944 20,015.10
5 Poiana Rusului 50875 1019 3600 22,491.00
6 Poiana Rusului 50873 2067 3600 20,241.90
7 Poiana Rusului 51204 103 2371 15,257.20
8 Independentei 51018 2724 10800 106,269.80
9 Calapod FARA CF FARA CAD 1800 10,908.10
10 Gara Castanilor FN 52862 118 13584 190,575.00
11 Limitrof cu INCO SRL Castanilor FN 50901 2592 11963 143,825.50
12 Apartament cu 1 cameră Târgu Neamț, B-dul 22 Decembrie, bl. L1, sc. C, et. 3, ap. 45, jud. Neamț 50421-C1-U28 50421-C1-U28 40,38 12.519,90

 Licitaţia va avea loc în data de 19.09.2019, ora 15:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-, ap. CAM. 1, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 26.09.2019, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.

Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare, poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Contravaloarea Caietului de sarcini este in suma de 2.000 lei + TVA.

Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 15:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

 

Comments are closed.