Platforma Carom Onesti, jud. Bacau

R & I GROUP S.P.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată la UNPIR sub numărul RFO II 0571, CUI RO29440085, reprezentată de Asociat Coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A.-în faliment, cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Agricultori nr. 33, et. 1, ap. 2, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/19769/2007, CUI 22609447,

Având în vedere Încheierea de ședință din data de 18.07.2013 și Sentința civilă nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțate în dosarul nr. 2005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a VII-a Civilă, precum și procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei din data de 08.06.2018, în conformitate cu dispozițiile N.C.P.C. în vigoare la data deschiderii procedurii, respectiv cele ale Legii 85/2006,

În data de 13.07.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din București, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM 1, sector 1, va avea loc vânzarea în bloc prin licitație publică a ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” (utilizată pentru producția de cauciuc sintetic), situat în Municipiul Onești, str. Industriilor nr. 1, Județul Bacău, aflat în patrimoniul S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A. – în faliment, compus din următoarele:

  • Bunuri imobile: terenuri în suprafață totală de 2.456.654,00 mp și construcțiile de pe acestea, înscrise în următoarele  cărți funciare ale Mun. Onești: CF nr. 60445 (nr cadastral 60445); CF nr. 60433 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/3 ); CF nr. 60451(nr. cadastral 5246); CF nr. 60447(nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/6); CF nr. 60438(nr. cadastral 890); CF nr. 60420(nr. cadastral 60420); CF nr. 60446(nr. cadastral 5245); CF nr. 60439(nr. cadastral 60439); CF nr. 60450(nr. cadastral 60450); CF nr. 60453(nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/4 ); CF nr. 60454(nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/7); CF nr. 60452(nr. cadastral 884); CF nr. 60456( nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/1); CF nr. 63958(nr. cadastral 63958); CF nr. 63959(nr. cadastral 63959); CF nr. 63960(nr. cadastral 63960); CF nr. 63961(nr. cadastral 63961); CF nr. 63962( nr. cadastral 63962);

 

  • Bunuri mobile, constand in echipamente, instalații, utilaje, mijloace fixe, obiecte de inventar conform detalierii din caietul de sarcini. Aceste bunuri urmează a fi valorificate împreună cu activul imobiliar, prețul acestora fiind inclus în prețul total de pornire al licitației.

 

Licitatia va porni de la prețul de 9.126.108,00 EURO, exclusiv TVA (ce reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin rapoartele de evaluare întocmite în cadrul procedurii de insolvență). Dacă se oferă un preț mai mare decât prețul de evaluare, licitația va porni de la prețul oferit.

Orice persoană ce pretinde un drept asupra ansamblului imobiliar e somată să îl anunțe înainte de data licitației.

Persoanele interesate trebuie să depună oferte de cumpărare până la termenul stabilit pentru organizarea licitației.

Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, garanția reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.

Caietul de sarcini se achziționează de la lichidatorul judiciar.

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la nr. telefon 021.311.77.82, fax 021.311.77.88 sau la e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.