PROPRIETATE INDUSTRIALĂ BÂRLAD

Subscrisa, Consorțiul format din CITR Filiala București SPRL cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având CIF RO26171764 și R&I Group SPRL (fostul ZRP Insolvency SPRL) cu sediul în București, str. Popa Savu nr. 40, sect. 1, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0571, desemnată în calitate de administrator judiciar al societății NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL (în reorganizare, in judicial reorganization, en redressement), cu sediul în B-dul Regiei, Nr. 2, Bloc pav. Corp C1 sector 6, București, având CUI 18684882 și J40/8136/2006, prin încheierea pronunţată în data de 28.01.2016, în dosarul nr. 1674/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, organizează procedură de vânzare prin licitație publică în datele de 19.05.2021, 26.05.2021 și 02.06.2021, începând cu ora 12.00, pentru activul imobil: 

    1. Proprietate industrială Bârlad (teren intravilan 32.300 mp și construcții industriale), strada Trestiana nr.2, Bârlad, județ Vaslui CF 71218, 71219, 71220 și 71221 - preț de pornire 222.400 Euro.

Preţul NU include TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data licitației.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.

Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

 Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul CITR Filiala Bucuresti SPRL, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării licitaţiei, la sediul administratorului judiciar. Prețul unui Caiet de sarcini este 2500 Lei +TVA.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la numărul de telefon 0752146791, la adresa de e-mail bogdan.irimia@ri-group.ro 

Comments are closed.