TEREN INTRAVILAN BUCURESTI SECTOR 3, TEREN INTRAVILAN AZUGA, JUD. PRAHOVA

Consorțiul profesional format din A & A CONSULTANTS SPRL, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 2A 0042, cod unic de înregistrare 20877869, cu sediul social în B-dul Carol I, nr. 12, etaj 1, Sector 3, București și R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP Insolvency SPRL), număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II – 0571, cod unic de înregistrare 29440085, cu sediul social în Str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, București, în calitate de administrator judiciar al ANTREPRIZĂ CONSTRUCȚII MONTAJ NR. 4 BUCUREȘTI SA (în continuare ”ACM4”), cu sediul social în București, str. Trotușului, nr. 39, parter, ap. 1, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/2004/1992, cod unic de înregistrare 335286, desemnat prin Încheierea de ședință din data de 28.04.2016 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 18458/3/2015, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri:

  • Teren intravilan in suprafață de 913 mp situat în Str. Iuliu Barasch, Nr. 4A, 6, Sectorul 3, Bucuresti, identificat prin CF 231166 și nr. CAD 231166, la prețul de pornire de 1.200.000 €, exclusiv TVA;
  • Teren intravilan în suprafață de 6.073 mp, situat în Loc. Azuga, Str. Sorica, Nr. 1, Jud. Prahova, identificat prin CF 20209 si nr. CAD 20209, la prețul de pornire de 340.088 €, exclusiv TVA.

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 14:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație.

 Licitația va avea loc în data de 04.03.2021 ora 1400, Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în 11.03.2021, în același loc și la aceiași oră.

Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.