Teren și cladiri in Turda, judetul Cluj

R & I GROUP S.P.R.L., cu sediul în București, str. Popa Savu, nr. 40, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod de identificare fiscală RO 29440085 desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. PRODIS DISTRIBUȚIE S.R.L., cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, Strada Depozitelor, nr. 28, jud. Vâlcea, înregistrată la ORC sub nr. J40/11365/2013, CUI 10306490, prin Încheierea de sedință nr. 26 din data de 24.02.2016 pronunțată de Tribunalul Valcea, în dosarul nr. 3772/90/2007, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri imobile:

 

NR. DENUMIRE ACTIV SUPRAFATA ADRESA Pret de vanzare EURO, exclusiv TVA
CRT. TEREN AFERENT
-MP-
1 OFICIU DE CALCUL SI LOCUINTE + BLOC ADMINISTRATIV 1.945/2.788 TURDA, STR.22 DECEMBRIE 1989, NR.12C, JUD.CLUJ                           126.000 euro, exclusiv TVA

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R & I GROUP SPRL.

 Licitația va avea loc în data de 25.10.2018, ora 12⁰⁰, in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. {n caz de neadjudecare, licitația se va relua in data de 01.11.2018, 08.11.2018 și 15.11.2018 in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP SPRL la numărul de telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: office@zrp-insolvency.ro

 

Comments are closed.